Podstawowe kryteria i rodzaje podziału kosztów - Koszty zmienne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe kryteria i rodzaje podziału kosztów - Koszty zmienne - strona 1 Podstawowe kryteria i rodzaje podziału kosztów - Koszty zmienne - strona 2

Fragment notatki:

Podstawowe kryteria i rodzaje podziału kosztów w przedsiębiorstwie wykorzystywane w
celach sprawozdawczych i niesprawozdawczych.
Klasyfikacja kosztów:
I. Wg rodzaju kosztów:


Zużycie materiałów i energii

Usługi obce

Podatki i opłaty

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

I.
Amortyzacja
Pozostałe
Wg rodzajów działalności:


Koszty działalności usługowej

II.
Koszty działalności produkcyjnej (wytwórczej)
Koszty działalności handlowej
Wg struktury wewnętrznej kosztów:


III.
Koszty proste
Koszty złożone
Wg miejsc powstawania kosztów


Koszty wydziałów pomocniczych

Koszty zakupu

Koszty sprzedaży

IV.
Koszty wydziałów podstawowych
Koszty zarządu
Wg związku kosztów z procesem produkcji:

Koszty podstawowe (materiały podstawowe, robocizna pracowników
bezpośrednio produkcyjnych, koszty pracy maszyn i urządzeń produkcyjnych)

V.
Koszty ogólne (koszty wydziałowe, koszty ogólnego zarządu, koszty sprzedaży)
Wg związku kosztów z przedmiotem odniesienia, np. z produktami:

Koszty bezpośrednie (materiały bezpośrednie, robocizna bezpośrednia)

Koszty pośrednie (koszty wydziałowe, koszty zakupu materiału, koszty
ogólnego zarządu, koszty sprzedaży)
Wg okresu którego dotyczą:
VI.

Koszty okresu bieżącego

Koszty innych okresów (koszty ogólnego zarządu, koszty sprzedaży) –
rozliczane w czasie
VII.
Wg reakcji kosztów na zmianę rozmiarów działalności:

Koszty stałe
- bezwzględnie stałe
- względnie stałe
- względnie stałe uznane za stałe
- względnie stałe uznane za zmienne
- bezwzględnie stałe

Koszty zmienne
- zmienny proporcjonalny
- zmienny progresywny
- zmienny degresywny
- koszt jednostkowy zmienny
VIII.
Wg istotności przy podejmowaniu decyzji:

Koszty istotne (decyzyjne)

Koszty nieistotne ( niedecyzyjne)
Wg możliwości kontroli:
IX.

Kontrolowane

niekontrolowane
Związek kosztów z osiągniętymi przychodami:
X.

Koszty uzyskania przychodów

Koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz