Klasyfikacja kosztów - omówienie - Koszty zmienne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Klasyfikacja kosztów - omówienie - Koszty zmienne - strona 1 Klasyfikacja kosztów - omówienie - Koszty zmienne - strona 2 Klasyfikacja kosztów - omówienie - Koszty zmienne - strona 3

Fragment notatki:

KLASYFIKACJA KOSZTÓW
I wg rodzaju kosztów

Amortyzacja

Zużycie materiałów i energii

Usługi obce

Podatki i opłaty

Wynagrodzenia

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Pozostałe koszty rodzajowe
II wg rodzaju działalności

Koszty działalności produkcyjnej (wytwórczej)

Koszty działalności usługowej

Koszty działalności handlowej
III wg struktury wewnętrznej kosztów

Koszty proste

Koszty złożone
IV wg miejsc powstawania kosztów

Koszty wydziałów podstawowych

Koszty wydziałów pomocniczych

Koszty zakupu

Koszty sprzedaży

Koszty zarządu
V wg związku kosztów z procesem produkcji

Koszty podstawowe (materiały podstawowe, robocizna pracowników bezpośrednio
produkcyjnych, koszty pracy maszyn i urządzeń produkcyjnych; w tym ich
amortyzacja)

Koszty ogólne (koszty wydziałowe, koszty ogólnego zarządu, koszty sprzedaży)
VI wg związku kosztów z przedmiotem odniesienia np. z produktami

Koszty bezpośrednie (materiały bezpośrednie, robocizna bezpośrednia)

Koszty pośrednie (koszty wydziałowe, koszty zakupu materiałów, koszty ogólnego
zarządu, koszty sprzedaży)
VII wg reakcji kosztów na zmianę rozmiarów działalności

Koszty stałe

Koszty zmienne
KOSZTY STAŁE
(na osi x – koszt, na osi y – produkcja)
a) Bezwzględnie stałe
b) Względnie stałe
c) Względnie stałe uznane za stałe
d) Względnie stałe uznane za zmienne
Bezwzględnie stały (na osi x – koszt jednostkowy, na osi y – produkcja)
KOSZTY ZMIENNE
(na osi x – koszt, na osi y – produkcja)
a) Zmienny proporcjonalny
b) Zmienny progresywny
c) Zmienny degresywny
d) Zmienny proporcjonalny (na osi x – koszt jednostkowy, na osi y – produkcja)
VIII wg istotności przy podejmowaniu decyzji

Koszty istotne (decyzyjne)

Koszty nieistotne (niedecyzyjne)
IX wg możliwości kontroli

Koszty kontrolowane

Koszty niekontrolowane
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz