Dr inż. Dariusz Fuksa - strona 7

Wybrane instrumenty oceny kondycji finansowej - prezentacja

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Wybrane instrumenty oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na wybranym przykładzie Autor: Prowadzący projekt inżynierski: Dr inż. Dariusz Fuksa Nazwa wydziału: Górnictwa i Geoinżynieri Nazwa katedry: Zarządzania i Ekonomiki w Przemyśle Miejsce i data prezentacji: Kraków, 2011. Plan pre...

instrumenty oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 413

Wybrane instrumenty oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa na wybranym przykładzie Autor: Mateusz Wlizło Prowadzący projekt inżynierski: Dr inż. Dariusz Fuksa Nazwa wydziału: Górnictwa i Geoinżynieri Nazwa katedry: Zarządzania i Ekonomiki w Przemyśle Miejsce i data prezentacji: Kraków, ...

Instrumenty oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa PPHU Promerol S...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 273

Wybrane instrumenty oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa PPHU Promerol S.A. w Kryspinowie Wykonał: Promotor: Dr inż. Dariusz Fuksa Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle Kraków, 2011. Cel prac...

Cele i obszary rachunkowości zarządczej - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

Cele i obszary rachunkowości zarządczej. Celem rach zarządczej jest dostarczanie informacji odpowiadających potrzebom specjalnym menagerów wszystkich poziomów zarządzania oraz pracowników decydujących o przyszłości a także pomiar dokonań pozwalający na szacowanie oraz ocenę realizacji celu podmi...

Istota i wykorzystanie rachunku kosztów standardowych - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 154
Wyświetleń: 553

ISTOTA I WYKORZYSTANIE RACHUNKU KOSZTÓW STANDARDOWYCH Rachunek ten polega na planowaniu wzorcowych (standardowych) kosztów produkcji na podstawie racjonalnie uzasadnionych form zużycia zasobów i postulowanych cen ich nabycia oraz na określeniu odchyleń pomiędzy kosztami standardowymi a kosztami ...

Istota sprawozdawczego rachunku kosztów - omówienie - Układ rodzajowy...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 392

ISTOTA SPRAWOZDAWCZEGO RACHUNKU KOSZTÓW Dostarcza on informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania finansowego informacje o kosztach produktów dla wyceny zapasów oraz o kosztach do ustalenia wyniku działalności. Celem tego rachunku jest:  Określenie jakie koszty i w jakiej wysokości zos...

Kalkulacja doliczeniowa - omówienie - Koszty bezpośrednie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1036

KALKULACJA DOLICZENIOWA Stosowana dla obliczenia jednostkowych kosztów wyrobów w przedsiębiorstwach o produkcji jednostkowej lub seryjnej, gdy wyroby te odznaczają się znaczną odmiennością. Podstawą tej kalkulacji jest grupowanie kosztów na bezpośrednie i pośrednie. Następnie koszty pośrednie o...

Kalkulacja podziałowa odjemna - omówienie - Propdukty odpadowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2905

KALKULACJA PODZIAŁOWA ODJEMNA Ma zastosowanie przy ustalaniu kosztów wytworzenia produktów otrzymywanych w wyniku produkcji oprócz określonego produktu otrzymuje się z danego surowca inne produkty, z reguły odpadowe nadające się jednak do dalszego wykorzystania. PRZYKŁAD 4 W ciągu miesiąca prz...

Kalkulacja podziałowa prosta - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

KALKULACJA PODZIAŁOWA PROSTA Stosowana e jednostkach gospodarczych wytwarzających masowo jednorodny produkt przy zastosowaniu prostych procesów technologicznych. W przypadku kalkulacji podziałowej prostej jednostkowy koszt wytworzenia produktów powstaje w wyniku podzielenia sumy kosztów poniesi...

Kalkulacja podziałowa współczynnikowa - omówienie - Produkcja masowa...

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Dariusz Fuksa
 • Rachunek kosztów
Pobrań: 70
Wyświetleń: 399

KALKULACJA PODZIAŁOWA WSPÓŁCZYNNIKOWA Stosowana w jednostkach gospodarczych o produkcji masowej, wieloasortymentowej. Produkcja ta jednak wymaga takich samych lub podobnych surowców oraz podobnych urządzeń produkcyjnych i takich s...