Rachunek kosztów normalnych - omówienie - Produkcja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek kosztów normalnych - omówienie - Produkcja - strona 1 Rachunek kosztów normalnych - omówienie - Produkcja - strona 2

Fragment notatki:

RACHUNEK KOSZTÓW NORMALNYCH
Rachunek kosztów normalnych był pierwszym systemem rachunku kosztów zawierającym
oprócz kosztów czynników produkcji także wzorce kosztów. Wzorce kosztów są niczym
innym jak przeciętnymi wielkościami kosztów zarejestrowanych w poprzednich okresach.
Poprzez odniesienie aktualnych kosztów do takiego wzorca kosztów przeszłych można było
ocenić ich zmienność w czasie oraz spróbować przewidzieć jak będą się one kształtować w
przyszłych okresach. Dzięki temu rachunek kosztów umożliwia działania ex ante. Dodatkowo
analiza przeszłych zmienności wzorców pozwala określić sezonowe wahania oraz wahania
związane ze zmianami gospodarczymi, recesją, itp.
W systemie tym koszty normalne podmiotów dla okresów przyszłych ustalane są jako iloczyn
przewidywanej ilości produkcji wyrobów i stawki kosztów normalnych opartych na
wzorcach. Gdy minie okres dla którego zostały ustalone koszty normalne można porównać je
z kosztami rzeczywistymi (rzeczywiście poniesionymi na zakup surowców). Przez
porównanie rzeczywistych kosztów wytworzenia wyrobów z okresu sprawozdawczego ze
stawką kosztów normalnych uzyskuje się informacje o odchyleniach w przekroju nośników
kosztów. Stawki kosztów normalnych ustalane dla poszczególnych pozycji kosztu
wytworzenia wyrobów służą do kontroli rzeczywistych kosztów wyrobów oraz do
sporządzenia kalkulacji wstępnych, stanowiących podstawę do ustalania cen sprzedaży.
WADY RACHUNKU KOSZTÓW NORMALNYCH:

Stawki kosztów normalnych nawet te aktualizowane nie uwzględniały wszystkich
przewidywanych dla przyszłego okresu zmian w przedsiębiorstwie – odzwierciedlały
one warunki produkcji z okresu przeszłego, a więc zachowały nadal charakter
retrospektywny niż prospektywny

Globalne odchylenia (w zakresie całej firmy) ustalane między kosztami rzeczywistymi
a normalnymi nie pozwalały na prowadzenie szczegółowej analizy kosztów wg
przyczyn powodujących te odchylenia – nie można było zatem prowadzić kontroli
gospodarności w przedsiębiorstwie w porównaniu z odpowiedzialnością osób za
poziom kosztów
PODSTAWOWĄ ZALETĄ tego rachunku kosztów jest to, że zapoczątkował on
planowanie, kontrolę oraz analizę kosztów.
Pojęcie RACHUNEK KOSZTÓW NORMALNYCH charakteryzuje się tym, że
wykorzystuje planowane stawki pośrednich kosztów produkcyjnych dla przyporządkowania
kosztów pośrednich do obiektów kosztów. Koszty bezpośrednie są mierzone w wielkościach
rzeczywistych (…) traktowany jest jako ulepszenie rachunku kosztów rzeczywistych
ponieważ pozwala on na szybsze uzyskanie informacji o wielkości kosztów obiektu kalkulacji
oraz na zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych i wpływu
zmian w poziomie ponoszonych stałych pośrednich kosztów produkcyjnych na jednostkowy
koszt wytworzenia.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz