Rachunek kosztów zmiennych - omówienie - Rachunkowość wewnętrzna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunek kosztów zmiennych - omówienie - Rachunkowość wewnętrzna - strona 1 Rachunek kosztów zmiennych - omówienie - Rachunkowość wewnętrzna - strona 2 Rachunek kosztów zmiennych - omówienie - Rachunkowość wewnętrzna - strona 3

Fragment notatki:

RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH

Stosowany dla potrzeb rachunkowości wewnętrznej

Nie spełnia wymogów sprawozdawczości zewnętrznej

Przydatny do podejmowania decyzji w krótkim okresie
koszty
koszty
wytworzenia
koszty
bezpośrednie
PRODUKCJA
zapas
produktów
koszty
nieprodukcyjne
koszty
pośrednie
koszty
pośrednie
zmienne
koszty
ogólnego
zarządu
koszty
pośrednie stałe
koszty
sprzedaży
WYNIK
FINANSOWY
produkty
sprzedane
Rachunek kosztów zmiennych w czystej postaci zapoczątkował nową erę w rozwoju
systemów rachunku kosztów i wyników.
CECHY RACHUNKU KOSZTÓW ZMIENNYCH

Koszty całkowite przedsiębiorstwa są dzielone na koszty stałe i koszty zmienne

Koszty podmiotów wewnętrznych są agregowane również zgodnie z ich charakterem
zmienności względem stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych

Produkty finalne, półfabrykaty i produkcja nie zakończona są wyceniane tylko w
kosztach zmiennych wytworzenia

Produkty sprzedane są wyceniane w koszcie zmiennych sprzedanych produktów
(zmienny koszt wytworzenia + zmienne koszty sprzedaży)

Koszty całkowite przedsiębiorstwa (K) mają charakter funkcji liniowej, która
przyjmuje postać równania
– zmienny koszt wytworzenia jednostki wyrobu
– suma kosztów stałych przedstawionych dla danego okresu
- rozmiary produkcji w okresie
Koszty,
przychody,
wyniki
D=c*P
K=kjz*P+Ks
kjz*P – suma kosztów
zmiennych
Ks – suma kosztów
stałych

Koszty stałe przedsiębiorstwa mogą być grupowane w jednolitym bloku z
wyodrębnieniem w nim kosztów stałych: produkcji, zarządu i sprzedaży.

Kryterium oceny rentowności wyrobu lub usługi jest jednostkowa marża brutto
stanowiąca nadwyżkę ceny sprzedaży nad kosztami zmiennymi sprzedanego wyrobu
lub usługi

Wyniki operacyjny przedsiębiorstwa (zysk lub strata) stanowi różnicę między
globalną marża brutto, zrealizowaną na sprzedaży wyrobów, a kosztami stałymi
danego okresu

Wycena świadczeń wewnętrznych jest dokonywana na poziomie kosztów zmiennych
wytworzenia

Grupowane dla podmiotów wewnętrznych (podstawowych i pomocniczych) koszty
stałe tworzą łączną sumę kosztów stałych okresu
W rachunku kosztów zmiennych wszystkie koszty przedsiębiorstwa najczęściej są
odzwierciedlane w ujęciu rodzajowym (rachunek kosztów rodzajowych – wyodrębnia różne
rodzaje kosztów), podmiotowym (podmiotowy rachunek kosztów – wyodrębnia koszty pod
kątem miejsca ich powstawania i przedmiotowym (rachunek kosztów nośników – wyodrębnia
koszty pod kątem nośnika kosztów).
W rachunku tym, oprócz informacji o kosztach produktów i globalnych, wynikach
jednostkowych (jednostkowa marża brutto) i globalnych dla całej firmy (globalny zysk,
globalna marża brutto okresu), tworzonych jest wiele innych informacji. Do najważniejszych
z tych informacji można zaliczyć:

Koszty bezczynności (puste) tzn. koszty utrzymania niewykorzystanych zdolności
produkcyjnych

Dolne granice cen dla ofert dodatkowych (pozaplanowych)

Próg rentowności przedsiębiorstwa

Koszty utraconych korzyści
ZALETY ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz