Dr inż. Beata Olearczyk

Obserwacje stanów wodnych oraz równanie bilansu wodnego- opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Beata Olearczyk
 • Hydrologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1295

OBSERWACJE STANÓW WODNYCH,POMIAR PRZEPŁYWU(PREDKOŚCI) Obserwacje stanów wody dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. O.Z.-prowadzone są codziennie rano o ustalonej godz. (w lecie o 6,w zimie o 7) przez obserwatorów.Na małych rzekach poniżej siłowniwodnych,śluz i innych budowli zakłócających przepły...

Definicje z rozdziału cieki

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Beata Olearczyk
 • Hydrologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938

CIEKI-wszystkie wody płynące stale lub okresowo uformowanym korytem naturalnym lub sztucznym, które mają swój obszar zasilania. Jest to określane ogólnie, obejmujące rzeki, potoki, strumienie, oraz rowy i kanały odwadniające jakiś obszar. ZLEWNIĘ CIEKU- nazywamy obszar, którego woda z opadów atmosf...

Klasyfikacja modeli stosowanych w hydrologii oraz model ruchu nieustal...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Beata Olearczyk
 • Hydrologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

Klasyfikacja modeli stosowanych w hydrologii Kryterium klasyfikacji Rodzaj modelu 1 Struktura modelu i przedmiot modelowania Modele pojedynczych procesów Modele komponentów Modele integralne Modele globalne 2 Stosowane metody badawcze Modele genetyczne Modele statystyczne 3 Dostępność ...

Krzywa natężenia przepływu-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Beata Olearczyk
 • Hydrologia
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1029

Krzywa natężenia przepływu. Krzywa natężenia przepływu jest graficznym obrazem poniższego związku: Q=f(H,m) gdzie: Q - przepływ          H - stan wody (wysokość napełnienia)          m - zmienna charakteryzująca wpływ zmian w profilu podłużn...

Mała retencja-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Beata Olearczyk
 • Hydrologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

Czym jest „Mała retencja” MAŁA RETENCJA = zwiększenie możliwości gromadzenia (retencjonowania) wody w miejscu powstawania jej zasobów w wyniku opadów atmosferycznych, to jest na obszarach rolnych i leśnych, a także zurbanizowanych. MAŁA RETENCJA = działania techniczne i nietechniczne zmierzające d...

Mały i duży obieg wody w przyrodzie-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Beata Olearczyk
 • Hydrologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1687

Mały i duży obieg wody w przyrodzie Krążeniem wody w przyrodzie nazywamy ciągłe przemieszczanie się wody między atmosferą, hydrosferą i litosferą. Najważniejszym czynnikiem, który powoduje k...

Metody wyznaczania średniego opadu zlewni-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Beata Olearczyk
 • Hydrologia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1820

Metody wyznaczania średniego opadu zlewni.  METODA IZOHIET IZOHIETY są to linie łączące punkty o jednakowej wysokości opadów. Na plan badanej zlewni nanosimy stacje opadowe i pomierzone na nich wysokości opadów. Izohiety wykreśla się poprzez interpolację między wartościami opadów (podobnie jak w g...

Miary statystyczne ciągów rozdzielczych zjawisk hydrologicznych-opraco...

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Beata Olearczyk
 • Hydrologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1162

Miary statystyczne ciągów rozdzielczych zjawisk hydrologicznych. Miary zbiorów statystycznych- zbiory statystyczne przedstawione w postaci krzywej gęstości częstotliwości mogą różnić się między sobą liczebnością wyrazów N, położeniem na osi liczbo...

Ochrona przeciwpowodziowa w górach-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Dr inż. Beata Olearczyk
 • Hydrologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 574

Ochrona przeciwpowodziowa w górach Tytuł: „Przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich związanej ze spływem wód opadowych. Utrzymanie potoków górskich i związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie” Celem projektu jest: - zwięks...