Definicje z rozdziału cieki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Definicje z rozdziału cieki - strona 1 Definicje z rozdziału cieki - strona 2 Definicje z rozdziału cieki - strona 3

Fragment notatki:

CIEKI-wszystkie wody płynące stale lub okresowo uformowanym korytem naturalnym lub sztucznym, które mają swój obszar zasilania. Jest to określane ogólnie, obejmujące rzeki, potoki, strumienie, oraz rowy i kanały odwadniające jakiś obszar.
ZLEWNIĘ CIEKU- nazywamy obszar, którego woda z opadów atmosferycznych spływa do sieci tego cyklu i odprowadzana jest do jakiegoś odbiornika lub określonego miejsca cyklu(przekroju). Odbiornikiem może być rzeka lub kanał wyższego rzędu, jezioro, morze lub ocean.
DORZECZEM-nazywamy zlewnię obejmującą cały system rzeki, od źródeł-po ujście do odbiornika. Zespół dorzeczy, których wody spływają do jednego morza, nazywamy zlewiskiem tego morza.
WODOWSKAZ ŁATOWY- składa się z pionowo ustawionej łaty drewnianej oraz przymocowanej do niej podziałki wodowskazowej. Podziałkę wykonuje się w postaci tabliczek metalowych lub z tworzywa. Tabliczki te mają naniesiony podział 2 centymetrowy oraz opis kolejnych decymetrów. Odczyty wykonujemy w centymetrach „na oko”.
Obserwacje wodowskazowe dzielimy na :
-terminowe-wykonywane przez obserwatora codziennie o oznaczonym czasie (lato godz.6, zima-7), a w przypadku zagrożenia powodziowego, zwłaszcza na potokach górskich 3 razy (6,12,18)
-ciągłe-wykonywane za pomocą samopisów w postaci limnigrafów lub mareografów.
Wodowskazy instalowane są w rzekach, jeziorach i stawach oraz morzach. Sieć wodowskazowa obejmuje głównie węzły hydrologiczne(znaczące przekrój większych rzek, ujścia rzek drugorzędowych i niższego rzędu), obszary przewidywanych prac melioracyjnych o dużym zakresie, prac hydrotechnicznych, takich jak: siłownie, mosty, drogi wodne, obszary o dużym zagrożeniu powodziowym.
Miejsca instalowania wodowskazów powinny odpowiadać następującym warunkom:
-koryto rzeki powinno być zwarte i możliwie jednolite
-zwierciadło wody powinno być gładkie (osłonięte od falowania i nie podlegać spiętrzeniom powodującym zjawisko cofki)
-dno rzeki w pobliżu wodowskazu powinno być stabilne
-należy zmniejszyć do minimum możliwość zniszczenia wodowskazu(np.przez lód, kłody)
-wodowskaz powinien być zainstalowany w pobliżu zamieszkania obserwatora, łatwo dostępny do odczytu przy różnych stanach.
STANY WÓD-stanem wody w hydrometrii nazywamy zarejestrowany poziom zwierciadła wody rzeki, jeziora, morza. Podstawowym urządzeniem do pomiaru st.w.jest wodowskaz najczęściej w postaci łaty wodowskazowej.
Na podstawie obserwacji stanów wody dla danego przekroju hydrometrycznego wykonuje się wykresy przebiegu codziennych stanów, które mają wiele zastosowań praktycznych i poznawczych. M.in. na ich podstawie można określić charakter rzeki:
-rzeka górska-zasilana z terenów o gruntach mało przepuszczalnych, często skalistych, dużych spadkach podłużnych i poprzecznych zlewni charakteryzuje się b.zmiennymi przebiegami stanów, b.szybkim i gwałtownym reagowaniem na opady
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz