Klasyfikacja modeli stosowanych w hydrologii oraz model ruchu nieustalonego w korytach otwartych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Klasyfikacja modeli stosowanych w hydrologii
Kryterium klasyfikacji
Rodzaj modelu
1
Struktura modelu i przedmiot modelowania
Modele pojedynczych procesów
Modele komponentów
Modele integralne
Modele globalne
2
Stosowane metody badawcze
Modele genetyczne
Modele statystyczne
3
Dostępność informacji o obiekcie
Modele białej skrzynki
Modele czarnej skrzynki
4
Rola czynnika czasu
Modele statystyczne
Modele dynamiczne
5
Wartości poznawcze modelu
Modele przyczynowo - opisowe
Modele symptomatyczne (konceptualne)
Modele tendencyjne
6
Własności funkcji przekształcającej (operatora)
Modele liniowe
Modele nieliniowe
Modele stacjonarne
Modele niestacjonarne
Modele o parametrach skupionych
Modele o parametrach rozłożonych
7
Jednoznaczność uzyskiwanych wyników
Modele deterministyczne
Modele probalistyczne
Model ruchu nieustalonego w korytach otwartych
Na potrzeby praktyki inżynierskiej pełny opis nieustalonego przepływu wolnozmiennego w korytach otwartych zapewnia układ równań różniczkowych de Saint-Venanta (KUBRAK 1998, PRZEDWOJSKI 1998, PRZEDWOJSKI i IN. 1995). Jedną z wersji stosowanych w praktyce jest forma zachowawcza dla koryt jednodzielnych o dowolnym kształcie przekrojów poprzecznych: równanie ciągłości (równanie zachowania masy)
równanie dynamiki (równanie zachowania pędu)
Gdzie:
- wsp. położenia wzdłuż biegu rzeki
- natężenie przepływu
- rzędna zwierciadła wody względem pewnego poziomu odniesienia
- spadek dna (nachylenie tarcia)
- pole przekroju
- czas
- natężenie dopływu pocznego przypadającego na jednostkę długości
- współczynnik poprawkowy uwzględniający nierównomierny rozkład prędkości - często przyjmuje się 1.1
Przy przepływie wody przez tereny porośnięte krzewami opory ruchu zależą od gęstości elementów roślin i ich średnicy oraz od tarcia o powierzchnię terenów zalewowych. Opływanie gałązek krzewów generuje wiry dominujące nad innymi procesami. Przyjmuje się więc, że liniowa zależność drogi mieszania jest ważna jedynie w cienkiej warstwie przydennej, a powyżej tej warstwy długość drogi mieszania ma stałą wartość. Wynika stąd, że powyżej warstwy przydennej prędkości w pionie strumienia mają stałą wartość, a rozkład prędkości na głębokości jest opisany linią pionową.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz