Ochrona przeciwpowodziowa w górach-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona przeciwpowodziowa w górach-opracowanie - strona 1 Ochrona przeciwpowodziowa w górach-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Ochrona przeciwpowodziowa w górach
Tytuł:
„Przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich związanej ze spływem wód opadowych. Utrzymanie potoków górskich i związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie”
Celem projektu jest:
- zwiększenie skuteczności ochrony przed destrukcyjnymi zjawiskami naturalnymiw postaci erozji wodnej, powodzi i suszy na górskich obszarach leśnych
Główne założenia projektu /góry/
• W ramach projektu zostaną podjęte przedsięwzięcia zwiększające możliwości retencyjne obszarów górskich,
ochronę stoków górskich przed erozją wodną,
ograniczające erozję boczną i denną w potokach górskich oraz poprawiające stan infrastruktury technicznej związanej z potokami.
Wzmocnienie funkcji ochronnych lasów górskich
• ochrona gleb przed erozją powierzchniową poprzez przykrycie gleby roślinnością lub ściółką leśną
• spowolnienie obiegu wody w zlewniach górskich dzięki zretencjonowaniu części wód opadowych na roślinach oraz w ściółce i glebie leśnej
• zmniejszanie fal wezbraniowych i wydłużeniu czasu ich trwania, czego skutkiem jest zmniejszenie zagrożenia powodzią
• pozytywne oddziaływaniu ekosystemu leśnego na jakość wód w potokach górskich
Zakres projektu /góry/
• Ogólny koszt ok. 114 mln zł
• Poziom dofinansowanie z Funduszu Spójności do 85%
• Okres realizacji lata 2008 - 2013
• Liczba nadleśnictw 35
• Zabudowa szlaków zrywkowych ok. 52 km
• Zabudowa biologiczno-techniczna potoków górski ok. 173 km
• Odtworzenie i wykonanie nowych zbiorników wodnych 129 szt.
Rodzaje realizowanych obiektów
Zabudowa przeciwerozyjna stoków górskich:
• płotki z belek drewnianych
• płotki z kamienia naturalnego lub gabiony
Biologiczna i techniczna zabudowa potoków:
• progi, stopnie
• zapory przeciwrumowiskowe (z gałęzi, kaszyc, drewna, kamienia naturalnego i gabionów)
• zapory ażurowo-siatkowe (belkowe i szczelinowe)
• suche zbiorniki, składy rumowiska
• bystrza o zwiększonej szorstkości
Odtworzenie i budowę obiektów małej retencji:
• w zdecydowanej części dotyczy to zbiorników małych o powierzchni mniejszej od 1 hektara.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz