Dr inż. Adam Józef Krzywaźnia

note /search

Cyfrowy pomiar częstotliwości i czasu sprawdzian

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1596

Wrocław Sprawozdanie z laboratorium Temat: Cyfrowy pomiar częstotliwości i czasu. Grupa ćwiczeniowa: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z pomiarem cyfrowym sygnałów zmiennych i co z tym związane poznanie obsługi cyfrowych częstościomierzy i czasomierzy. W sprawozdaniu pomijam część teoretyczną ...

Funktory logiczne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1211

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT METROLOGII ELEKTRYCZNEJ Temat: Funktory logiczne Nr ćwiczenia 6 Zbigniew Kasprzyk Janusz Blachura wydział :Mechaniczno - Energetyczny Prowadząca: mgr B. Krzywaźnia Data ćwiczenia: 1998.05.21 Ocena: Uwagi prowadzącego: 1. Cel ćwiczenia. Zaprezentowanie elem...

Niepewności pomiarowe - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 903

NIEPEWNOŚCI POMIAROWE Niepewność bezwzględna (1) Wynik pomiaru (2) Z relacji (2) wynika, że: najlepszym przybliżeniem wartości mierzonej jest wg eksperymentatora liczba Xnp oraz z rozsądnym prawdopodobieństwem szukana wielkość znajduje się gdzieś pomiędzy Xnp - δ i Xnp + δ. Reguła podawania ...

Oscyloskop elektroniczny i jego zastosowanie - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1449

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 1. Temat: „Oscyloskop elektroniczny i jego zastosowanie w celu obserwacji kształtu i pomiarów parametrów sygnałów elektrycznych” Grupa ćwiczeniowa: 1.1. Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma na celu poznanie obsługi oscylosk...

Pomiar mocy czynnej odbiorników trójfazowych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1379

Politechnika Wrocławska Instytut Metrologii Elektrycznej Ćwiczenie laboratoryjne nr 12 Pomiar mocy czynnej odbiorników trójfazowych metodą półpośrednią. Ocena: Cel ćwiczenia: Poznanie metod łączenia układów oraz zastosowania przyrządów do po...

Prostownik sieciowy - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest przedstawienie, na przykładzie typowych źródeł zasilających, zasadniczych problemów związanych z ich eksploatacją oraz pomiarem podstawowych parametrów elektrycznych. Przedmiotem naszych badań będzie prostownik

Prostowanie i filtracja napięć sinusoidalnie zmiennych - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 28
Wyświetleń: 742

Politechnika Wrocławska Instytut Metrologii Elektrycznej Ćwiczenie laboratoryjne nr 2 Prostowanie i filtracja napięć sinusoidalnie zmiennych. Ocena: Cel ćwiczenia: Poznanie właściwości prostowników jedno i wielo fazowych oraz wpływu filtrów na przebieg napięcia wyjściowego. Spis przyrządów: Z...

Rezonans w obwodach elektrycznych - sprawdzian

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1176

Ćwiczenie laboratoryjne nr 6 Rezonans w obwodach elektrycznych. Ocena: Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze zjawiskiem rezonansu w obwodach elektrycznych. 2. Schemat układu do badania rezonansu elektrycznego w obwodzie szeregowym RLC. G - generator napięcia sinusoidalnego f -...

Silniki z polem wirującym - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Elektrotechnika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

LABORATORIUM Z ELEKTROTECHNIKI Ćwiczenie nr 10. Temat: SILNIKI Z POLEM WIRUJĄCYM POLITECHNIKA WROCŁAWSKA INSTYTUT METROLOGII ELEKTRYCZNEJ 1.CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest poznanie zasady działania i podstawowych własności silników trójfazowych oraz zasady wytwarzania pola wirującego. 2.SC...