Dr Helena Ogrodnik - strona 3

Ubezpieczenia - wyłlady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia społeczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3808

Informacje zawarte w notatce to: ryzyko, klasyfikacja, działanie prewencyjne, prawo wielkich liczb, funkcje ubezpieczeń, działania prewencyjne, ubezpieczenia, podział ubezpieczeń majątkowych, zasada swobody zawierania umów, zasady ochrony ubezpieczeń, zasada realności. A także: zasada powsz...

Funkcje ubezpieczeń - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 889

Funkcje ubezpieczeń : W starszych pozycjach literatury funkcji jest bardzo dużo, a w nowszej również nie ma jednego poglądu odnośnie tego, jakie funkcje są spełniane przez ubezpieczenia. Przeważnie przypisywane są im funkcje finansów Istnieje pogląd f. finansów + f. socjalne Społeczne Gospodarcz...

Koasekuracja - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2415

Pierwotny podział ryzyka następuje przy transferze ryzyka z ubezpieczającego na ubezpieczyciela. Reasekuracja - wtórny podział ryzyka Koasekuracja - różni się od reasekuracji, polega na tym, że ubezpieczający przekazuje ryzyko więcej niż j...

Korzyści wynikające z zastosowania ubezpieczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Korzyści wynikające z zastosowania ubezpieczenia jako metody kontroli ryzyka : Zyskanie pewności działania poczucia bezpieczeństwa Uwolnienie środków finansowych, które były gromadzone jako fundusz samoubezpieczeniowy i włączenie ich do procesów gospodarczych Wyrównanie szkód bez obawy, że spowo...

Obowiązki ubezpieczyciela - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1351

Deklaracja ryzyka ubezpieczeniowego - systemy: Wyjaśnienie - przy zawieraniu umowy ubezpieczenia ubezpieczający musi podać do zakładu ubezpieczeń zgodnie z prawdą - wszelkie okoliczności mające wpływ na ocenę ryzyka (niebezpieczeństwa) System anglosaski - obowiązki deklaracji spontanicznych, ubez...

Odszkodowania i ich podział

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2107

Zasada odszkodowania (la principe indemnitaire, Besson, 304) Zakres działania Ubezpieczenia majątkowe : odszkodowanie regres KC 828 (każdy kto spowoduje szkodę jest zobowiązany do jej naprawienia) zakaz kumulacji odszkodowań Ubezpieczenia osobowe : świadczenie nieodszkodowawcze brak regresu ...

Kryteria podziału ubezpieczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2639

Podział ubezpieczeń na podzbiory według kryterium liczby podmiotów objętych ochroną ubezpieczeniową: Ubezpieczenia jednostkowe Ubezpieczenia zbiorowe - to takie, w których ryzyka jednego rodzaju zostają pokryte przez objęcie większej liczby przedmiotów albo podmiotów jedną umową ubezpieczenia. Ub...

Przedmiot ubezpieczenia osobowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 812

Podział ubezpieczeń dokonywany według kryterium przedmiotu ubezpieczenia na: majątkowe i osobowe. Prawny podział ubezpieczeń - zawarty w kodeksie cywilnym. Przedmiotem ubezpieczenia osobowego są dobra osobiste człowieka : Zdrowie ...

Reasekuracja, podział wtórny i dalszy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1596

Reasekuracja. Zakład ubezpieczeń, który przejął to ryzyko może dokonać wtórnego podziału ryzyka - reasekuracji . Podział wtórny i dalszy Definicje reasekuracji: Przez umowę reasekuracji reasekurator (zwany

Systematyka ubezpieczeń osobowych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1050

Temat: Systematyka ubezpieczeń. Systematyzować ubezpieczenia - określić strukturę portfela ubezpieczeń. Portfel ubezpieczeń - wszystkie ubezpieczenia, które funkcjonują w danym okresie czasu. Walory teoretyczne , - jeśli dokonamy prawidłowej systematyki ubezpieczeń, łatwiej będzie poznać istotę i...