Dr Helena Ogrodnik - strona 2

Zadania ćwiczenia 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1022

,.:f.; Zadanie 1. Mienie ubezpieczono systemem sum stalych, SU = 1500zl, wartosc ubezpieczeniowa odszkodowania, które otrzyma ubezpieczony w przypadku: a) szkody calkowitej, b) szkody oszacowanej na 1800 zl l; = 2000zl. Obliczyc wartosc " su = t 500 , Waliosc ubezpieczenia - 2000 a)...

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia osobowe i majątkowe
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1043

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe dr Helena Ogrodnik Wykład 1 Ryzyko, podział, rodzaje itp. Ryzyko jest wszędzie. Ryzyko jest losowe czyli (nie da się przewidzieć) Ryzyko jest więc szczególnym rodzajem niepewności. Takim, które zawsze daje się zmierzyć przy pomocy metod matematyczno-statystycznyc...

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia osobowe i majątkowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1057

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe dr Helena Ogrodnik Wykład 3 Determinanty wyboru ubezpieczenia Postawa wobec ryzyka Dochody Odpowiedzialność za majątek i jego wykorzystanie Przymus prawny System podatkowy Organizacja zabezpieczenia społecznego Warunek otrzymania kredytu bankowego Wielkość ...

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia osobowe i majątkowe
Pobrań: 133
Wyświetleń: 735

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe dr Helena Ogrodnik Wykład 4 Produkt jest definiowany jako zespół korzyści, zaspokajający pewne potrzeby klientów ( I niekoniecznie mający postać materialną) Mianem produktu określa się też wyroby m...

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia osobowe i majątkowe
Pobrań: 91
Wyświetleń: 581

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe dr Helena Ogrodnik Wykład 5 STATYSTYKA UBEZPIECZENIOWA Zadania: - badanie struktury portfela ubezpieczeń - badanie stabilności (równowagi) operacji ubezpieczeniowych - dostarczanie informacji dotyczących kierunków działalności prewencyjnej oraz ocena jej efekty...

Zasady w ubezpieczeniach- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia osobowe i majątkowe
Pobrań: 126
Wyświetleń: 875

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe dr Helena Ogrodnik Wykład 7 Zasady w ubezpieczeniach Zasada równowagi składek i świadczeń: zebrane składki powinny równać się sumie wypłaconych odszkodowań i świadczeń (obowiązuje zu) Zasada proporc...

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe- wykład 10

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia osobowe i majątkowe
Pobrań: 182
Wyświetleń: 721

Ubezpieczenia majątkowe i osobowe dr Helena Ogrodnik Wykład 10 Opłata za ryzyko ubezpieczeniowe pobierana od każdej składki przed przeliczeniem na jednostki rozrachunkowe bądź przez umorzenie na rachunku ubezpieczającego odpowiedniej liczby jednostek rozrachunkowych wartości odpowiadającej tej opła...

Ubezpieczenia- wykład 14

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 966

Wykład 14 Ubezpieczyciel dąży do pokrycia kosztów swojej działalności i osiągnięcia zysku. Ubezpieczyciel czasem zaniża składki, aby pozyskać klientów. Konkurencja na rynku ubezpieczeniowym może prowadzić do obniżenia cen ochrony ubezpiecze...

Ubezpieczenia- wykład 15

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1106

Wykład 15 Akty prawne obowiązujące do egzaminu: Ustawa o działalności ubezpieczeniowej Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych Ustawa Kodeks cywilny - część związana z ubezpieczeniami Podział umów reasekuracyjnych według metody podziału ryzyka: Umowy reasekuracji proporcjonalnej - umowy history...

Test egzaminacyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Organizacja rachunkowości w firmie
Pobrań: 595
Wyświetleń: 5845

Test jest jednokrotnego wyboru i posiada zaznaczone poprawne odpowiedzi. W teście można znaleźć informacje takie jak: ramy konceptualne, aktywa netto, zasada ostrożności, aktywa jako zasoby, koszt, przychód, koncepcja kapitału własnego, zobowiązania, sprawozdanie finansowe. Zgodnie z „Ramami ko...