Dr Helena Ogrodnik - strona 4

Wartość systemu ubezpieczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 854

System ubezpieczenia na wartość częściową : Ma zastosowanie w ubezpieczeniach od kradzieży z włamaniem i rabunku, w sytuacji, gdy ten rodzaj ubezpieczenia traktuje się jako dodatek do ubezpieczenia od ognia. Taki dodatek, który nie m...

Zagadnienia organizacyjne z przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 532

Temat: Zagadnienia organizacyjne: Program zajęć : Związki występujące pomiędzy ryzykiem a ubezpieczeniami (definicja ryzyka w ubezpieczeniach, rodzaje ryzyka, które można ubezpieczyć) Zarządzanie ryzykiem Miejsce ubezpieczenia wśród różnych metod Definicja ubezpieczenia, wady, zalety Sposoby z...

Zasada pełności - opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1071

Zasada pełności - postuluje zapewnienie ubezpieczonym takiego finansowego pokrycia strat losowych, jaki w danych warunkach jest możliwy do osiągnięcia: Warunki ekonomiczne Warunki techniczne Warunki prawne Aspekty wychowawcze Zasada dotyczy głównie ubezpieczeń majątkowych Według KC: Szkody - ...

Wykład - Dobra publiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Finanse
Pobrań: 420
Wyświetleń: 812

Finanse dr Helena Ogrodnik Wykład 2 Finanse publiczne   Dobra publiczne - dobra które ze względu na cechy fizyczne mogą służyć społeczeństwu lub zbiorowości lokalnej (woda, powietrze, drogi, bezpieczeństwo zewnętrzne itp.) Są ...

Wykład - Dochody podatkowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Finanse
Pobrań: 371
Wyświetleń: 721

Finanse dr Helena Ogrodnik Wykład 3 Dochody podatkowe są najważniejsze w dochodzie budżetowym . Podatki różnią się , bo każdy z nich ma inne rozwiązania . Mają też cechy zmienne (nie tylko stałe) . Cechy zmienne - elementy techniczne ko...

Wykład - Deficyt budżetowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Finanse
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1015

Finanse dr Helena Ogrodnik Wykład 4 Deficyt budżetowy   dochody budżetowe ze źródeł zwyczajnych i (podatki, opłaty, cła) niewystarczającą na pokrycie zaplanowanych wydatków. Kredyty mogą tylko zaciągać banki komercyjne   Brak płynn...

Wykład - System bankowo-kredytowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Finanse
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1015

Finanse dr Helena Ogrodnik Wykład 5 System bankowo kredytowy Rodzaje operacji bankowej operacje bierne (pasywne), polegające na gromadzeniu wkładów i lokat, emitowaniu własnych papierów wartościowych i wykonywaniu czynności zmierzających do powiększenia sumy środków znajdujących się w dyspozycji...

Finanse - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Finanse
Pobrań: 1582
Wyświetleń: 2030

Finanse zaliczenie z wykładu : gr A i D Grupa A 1. Podatek od nieruchomości jest: a. Dochodem budżetu gminy b. Dochodem budżetu państwa c. Dochodem budżetu województwa 2. Fundusz nabywczy oznacza: a. Fundusz nabyty przez podmiot bezzwrotnie b...