Dr Helena Ogrodnik

note /search

Ryzyko a ubezpieczenia -rozwinięcie tematu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2072

RYZYKU A UBEZPICZENIA Jak należy rozumieć „dzielenie się ryzykiem” w ramach ubezpieczeń? Dzielenie się ryzykiem to wspólne ponoszenie przez wszystkich uczestników kosztów szkód powstałych u niektórych z nich (składka wielu rekompensuje szkody niewielu). Ubezpieczający wkłada swoje ryzyko do wspólno...

Sposoby finansowania -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1050

SPOSOBY FINANSOWANIA Jakie znasz sposoby finansowania ryzyka? Zatrzymanie ryzyka na własnym rachunku (brak działań, tworzenie funduszu ubezpieczeniowego) Przeniesienie ryzyka na inny podmiot (zakład ubezpieczeń albo osoby trzecie) Ryzyko finansuje się na 2 sposoby w zależności od tego, co z nim zro...

System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna -opracowanie spraw...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1638

Sprawy organizacyjne : Spotkania o godzinie 15.10 Konsultacje (na stronie internetowej jest błędna informacja) - wtorki A 12.30-13.30 - 501D - Tematyka zajęć : Ćwiczenia 2 : (za 2 tygodnie) - podstawowe zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych Znaczenie ubezpieczenia wśród me...

System ubezpieczenia -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1631

SYSTEM UBEZPIECZENIA System ubezpieczenia w ubezpieczeniach majątkowych : System ubezpieczenia na sumy stałe : Konsumpcja sumy ubezpieczenia przez odszkodowanie Suma jest jedna (ustalona) oraz nie ulega zmianie Ubezpiecza się gł...

Ubezpieczenie jako urządzenie finansowe -rozwinięcie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1869

UBEZPIECZENIE JAKO URZĄDZENIE FINANSOWE Jak możemy zdefiniować pojęcie „ubezpieczenie” jako urządzenie finansowe? Ubezpieczenie jako konstrukcja finansowa , mechanizm polegający na tym, że ubezpieczający zasilają fundusz wspólnego ryzyka, z którego ci spośród nich, którzy ponieśli szkody wynikające...

Zasada pełności ochrony ubezpieczeniowej -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1491

ZASADA PŁATNOŚCI OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ Zasada pełności ochrony ubezpieczeniowej - odszkodowanie ma w jak najpełniejszym stopniu pokryć szkodę. Wartość rzeczywista - ma zastosowanie, jeżeli stopień zużycia ubezpieczonego majątku przekracza 40%. Wartość księgowa brutto - wartość środka trwałego O...

Wpływ systemu ubezpieczenia na wysokość odszkodowania -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 812

Wpływ systemu ubezpiec zenia na wysokość odszkodowania Czym jest suma ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia - wyrażona kwotą zapisaną na polisie górna granica, do jakiej zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność w umowie ubezpieczenia mien...

Ryzyko- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1190

Temat: Ryzyko Alan Dealer wyłożył ekonomiczną definicję ryzyka, a najważniejsza teza jego pracy sprowadzała się do spojrzenia, że ryzyko jest czymś obiektywnym skorelowanym z subiektywną niepewnością. 2 rodzaje niepewności: subiektywna obiektywna - nazwał ją ryzykiem Night stwierdził, że jeśli ...

System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna- ćwiczenia 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 707

27.11.2012 Ćwiczenia 5 Uzupełnienie do zadań: 7e - nie zaoszczędziło, ponieważ całkowite koszty naprawy wynosiły 60 000 PLN, a odszkodowanie wypłacono w wysokości 40 000 PLN. Pozostała część tj. 20 000 PLN przedsiębiorstwo musi pokryć. Niewielkim oszczędnościom na składce towarzyszyła duża strata...

Pytania i zadania- ćwiczenia 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • System ubezpieczeń społecznych i polityka społeczna
Pobrań: 441
Wyświetleń: 2373

-/II SYSTEMY I SUMY W UBEZPIECZENIACH MAJATKOWYCH I: Odpowiedz na pytania: 1) Wyjasnij, jakie znaczenie ma dokladnosc oszacowania wartosci przedmiotu ubezpieczenia na stopien pelnosci ochrony ubezpieczeniowej? 2) omów nastepujace metody szacowania wartosd przedmiotu ubezpieczenia: a) wg warto...