Systematyka ubezpieczeń osobowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systematyka ubezpieczeń osobowych - strona 1 Systematyka ubezpieczeń osobowych - strona 2 Systematyka ubezpieczeń osobowych - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Systematyka ubezpieczeń. Systematyzować ubezpieczenia - określić strukturę portfela ubezpieczeń.
Portfel ubezpieczeń - wszystkie ubezpieczenia, które funkcjonują w danym okresie czasu.
Walory teoretyczne , - jeśli dokonamy prawidłowej systematyki ubezpieczeń, łatwiej będzie poznać istotę i funkcje ubezpieczeń.
Walory praktyczn e - prawidłowo przeprowadzona systematyka ułatwi planowanie ubezpieczeniowe i badanie rozwoju poszczególnych grup ubezpieczeń, ocenę popytu.
Ustalenie zbliżonych do siebie technik i form ubezpieczeń.
Każda klasyfikacja jest wyrazem abstrakcji naukowej :
Jakie cechy występują w danej zbiorowości? (Nie wszystkie elementy maja takie cechy)
Wyodrębnia się elementy posiadające cechę i jej nieposiadające.
Podziałów ubezpieczeń w praktyce i teorii jest bardzo wiele.
Dwie sfery ubezpieczeń :
Społecznych - jedna z technik zabezpieczenia społecznego rozumianego jako całokształt środków, działań instytucji publicznych przy pomocy, których społeczeństwo stara się zabezpieczyć swoich obywateli przed groźbą niezaspokojenia podstawowych potrzeb społecznie uznanych za ważne.
Zabezpieczenie społeczne ma na celu zapewnienie obywatelom pewnego minimum socjalnego. Mo ono zapewnić ochronę przed skutkami zdarzeń, które mogą ich pozbawić niezbędnych środków godziwej egzystencji.
Ubezpieczenie społeczne będące częścią zabezpieczenia społecznego razem z zabezpieczeniem i opieką społeczną jest ważnym celem realizacji polityki socjalnej państwa.
Gospodarczych - są ważnym środkiem, przy pomocy, którego realizowane są cele polityki gospodarczej państwa. Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze wiele łączy :
Cele, oraz funkcje (funkcja prewencyjna - realizując tę funkcje ubezpieczenia zapewniają kompensatę skutków zdarzeń losowych, które mają charakter negatywny, jak też zdarzeń pozytywnych, które jednak pociągają za sobą wystąpienie określonych potrzeb majątkowych)
Kompensacja skutków zdarzeń losowych następuje ze środków funduszu ubezpieczeniowego , który jest tworzony ze składek.
Różnice między ubezpieczeniami społecznymi i gospodarczymi :
Geneza :
Ubezpieczenia społeczne : I połowa XIX wieku. Stworzone przez ustawodawcę.
Ubezpieczenia gospodarcze : Starożytność. Funkcjonowały na długo przed zastosowaniem uregulowań prawnych
Zakres przedmiotowy :
Ubezpieczenia społeczne : osobowe
Ubezpieczenia gospodarcze : osobowe i majątkowe
Nawiązanie stosunku ubezpieczeniowego :
Ubezpieczenia społeczne : z mocy prawa wraz z podjęciem pracy.
Ubezpieczenie gospodarcze : zawarcie umowy ubezpieczenia.


(…)

… z podjęciem pracy.
Ubezpieczenie gospodarcze: zawarcie umowy ubezpieczenia.
Instytucja:
Ubezpieczenia społeczne: Non profit, publiczna osoba prawna, ZUS, KRUS (Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego)
Ubezpieczenia gospodarcze: komercyjna lub non profit, Ubezpieczeniowa spółka akcyjna, lub towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
Zaspokajanie roszczeń:
Ubezpieczenia społeczne: świadczenia w formie pieniężnej…
…: metoda repartycyjna - ze składek bezpośrednio finansowane są świadczenia
Ubezpieczenia gospodarcze: metoda kapitałowa - składki są inwestowane (Np. II filar ubezpieczeń emerytalnych)
Gwarancje wypłaty świadczenia:
Ubezpieczenia społeczne: państwo
Ubezpieczenia gospodarcze: zakłady ubezpieczeń, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (zakres gwarancji UFG jest ograniczony)
Ubezpieczenia gospodarcze…
… I) i pozostałych ubezpieczeń osobowych i majątkowych (dział II). Zakaz ten ma uniemożliwić wykorzystanie środków pochodzących z ubezpieczeń długoterminowych, (a takie są w większości ubezpieczenia na życie) w celu pokrycia niedoborów w zakresie ubezpieczeń powstałych (krótkoterminowych).
Dział I:
(1) Ubezpieczenia na życie (tradycyjne)
Ubezpieczenia na całe życie - wypadek ubezpieczeniowy na pewno nastąpi…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz