Systematyka ubezpieczeń - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 483
Wyświetleń: 3423
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Systematyka ubezpieczeń - wykład - strona 1 Systematyka ubezpieczeń - wykład - strona 2

Fragment notatki:

SYSTEMATYKA UBEZPIECZEŃ - struktura portfela ubezpieczeń (zbiór wszystkich ubezpieczeń funkcjonujących w danym okresie). Z punktu widzenia praktyki ułatwia planowanie, ocenę popytu, ustalenie zbliżonych do siebie form i technik realizacji ubezpieczeń. I. Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - technika zabezpieczania społecznego jako całokształt urządzeń publicznych chroniących przed niedostatkiem. Jest instrumentem polityki socjalnej państwa.
UBEZPIECZENIE GOSPODARCZE - instrument polityki gospodarczej państwa.
Oba ubezpieczenia spełniają podstawową funkcję ochrony ubezpieczeniowej. Dają poczucie bezpieczeństwa, umożliwiają kompensowanie skutków zdarzeń losowych pozytywnych i negatywnych, które powodują określone potrzeby majątkowe. Te następstwa zdarzeń losowych są kompensowane z funduszu powstającego ze składek ubezpieczeniowych.
Duże podobieństwa ubezpieczeń społecznych do osobowych ubezpieczeń gospodarczych ponieważ cechuje je ten sam przedmiot ubezpieczenia. RÓŻNICE:
instytucja ubezpieczeń społecznych jest młodsza od ubezpieczeń gospodarczych (początek ubezpieczeń gospodarczych w starożytności, a ubezpieczenia społeczne powstały w drugiej połowie XIX w. choć korzenie w średniowieczu),
ubezpieczenia społeczne są urządzeniem stworzonym przez ustawodawcę, a ubezpieczenia gospodarcze najpierw pojawiły się w praktyce, a dopiero potem zostały uregulowane przez prawo,
regulowane odrębnymi przepisami (ubezpieczenia gospodarcze - ustawa o działalności ubezpieczeniowej, a ubezpieczenia społeczne - wiele ustaw),
inne instytucje prowadzą ubezpieczenia gospodarcze, a inne ubezpieczenia społeczne (w Polsce ubezpieczenia społeczne realizowane są przez instytucje publiczne - ZUS, KRUS i organy specjalne, a ubezpieczenia gospodarcze są oferowane przez Zakłady Ubezpieczeń),
z tytułu ubezpieczeń społecznych wypłacane są świadczenia pieniężne lub w formie rzeczowej - zasiłki, renty, emerytury, świadczenia lecznicze, rehabilitacyjne, zaopatrzenie w leki. Zakres ochrony ubezpieczeniowej jest większy niż w przypadku ubezpieczeń gospodarczych. Ubezpieczenia społeczne zapewniają minimalną ochronę, a zakres ochrony ubezpieczeniowej ubezpieczeń gospodarczych obejmuje ryzyko majątkowe i osobowe, a forma kompensaty jest zwykle pieniężna.
ubezpieczenia gospodarcze są zwykle ubezpieczeniami dobrowolnymi (ubezpieczenia gospodarcze nawiązuje się przez zawarcie umowy ubezpieczeniowej), a w przypadku ubezpieczeń społecznych stosunek ubezpieczenia nawiązywany jest z mocy ustawy lub poprzez zgłoszenie. Ubezpieczeniom społecznym podlegają wszyscy pracownicy. Obowiązek ubezpieczenia pracowników powstaje z dniem zawiązania stosunku pracy, a wygasa z dniem jego ustania,


(…)

… gospodarczych,
wypłata świadczeń z ubezpieczeń społecznych jest gwarantowana przez państwo, a w ubezpieczeniach gospodarczych za swoje zobowiązania odpowiadają Zakłady Ubezpieczeń. W przypadku upadłości Zakładu Ubezpieczeń ubezpieczeni nie mogą liczyć na zabezpieczenie swoich roszczeń (wyjątek: niektóre ubezpieczenia obowiązkowe i na życie - świadczenia wypłaca wtedy Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
… Ubezpieczeniowa spółka akcyjna lub towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych
Zaspokajanie roszczeń
Świadczenia głównie w formie pieniężnej lub rzeczowej
Świadczenia i odszkodowania w formie pieniężnej
Źródła finansowania
Metoda operacyjna i kapitałowa
Metoda kapitałowa
Gwarancje wypłaty świadczeń
państwo
Zakłady ubezpieczeń UFG (Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Ubezpieczenie społeczne nie spełnia wszystkich wymogów ubezpieczenia dlatego powinno być nazywane ZABEZPIECZENIEM SPOŁECZNYM. Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze powinny się uzupełniać.
Ustawowy podział ubezpieczeń gospodarczych: Dział 1 ubezpieczenia na życie
Dział 2 pozostałe ubezpieczenia osobowe i majątkowe
Między nimi występują różnice o charakterze :
techniczno- ubezpieczeniowym
finansowym
organizacyjnym
zasada rozdzielności branż ubezpieczycieli…
… - postuluje ograniczenie możliwości kumulowania w działalności jednego ubezpieczyciela obu działalności. Wynika to ze znacznego zróżnicowania ryzyka w ramach tych działań i ma uniemożliwić Zakładowi Ubezpieczeń wykorzystywanie środków długoterminowych (z ubezpieczeń na życie) w celu pokrycia niedoboru w ubezpieczeniach krótkoterminowych (w ubezpieczeniach majątkowych).

... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz