Koasekuracja - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2415
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Koasekuracja - opracowanie - strona 1 Koasekuracja - opracowanie - strona 2 Koasekuracja - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Pierwotny podział ryzyka następuje przy transferze ryzyka z ubezpieczającego na ubezpieczyciela.
Reasekuracja - wtórny podział ryzyka Koasekuracja - różni się od reasekuracji, polega na tym, że ubezpieczający przekazuje ryzyko więcej niż jednemu zakładowi ubezpieczeń.
Umowa koasekuracji :
Porozumienie koasekuracyjne
A. Koasekurator I B. Koasekurator II jedna umowa | jeden ubezpieczający
C. Koasekurator III Jeden przedmiot ubezpieczenia
Istota:
Jeden ubezpieczający ubezpiecza jeden przedmiot ubezpieczenia w dwu lub więcej zakładach ubezpieczeń na podstawie jednej umowy ubezpieczenia.
Koasekuratorzy partycypują w ryzyku w określonej (zazwyczaj procentowo) części.
Sposób wzajemnych roszczeń pomiędzy koasekuratorami określa porozumienie koasekuracyjne ( umowa koasekuracyjna ), w którym ubezpieczający nie bierze udziału.
Koasekuracja zewnętrzna :
Każdy z koasekuratorów odpowiada wobec ubezpieczającego samodzielnie i bezpośrednio w granicach przyjętych do ubezpieczenia sum. Ubezpieczający płaci oddzielnie składki i w razie wypadku - od każdego koasekuratora dochodzi odpowiedniej części świadczenia, oprowadzi oddzielne postępowanie likwidacyjne i - ewentualnie - procesy odszkodowawcze.
A
Koasekurator I B-
Koasekurator II B- ubezpieczający
Koasekurator III B-
A - jedna umowa
B - bezpośredni kontakt ze wszystkimi
Koasekuracja zewnętrzna w systemie leadera :
Każdy z koasekuratorów odpowiada wobec ubezpieczenia samoistnie i bezpośrednio, lecz kontakt w czasie trwania umowy z ubezpieczającym utrzymuje tylko koasekurator prowadzący, reprezentuje siebie (w imieniu własnym) oraz pozostałych koasekuratorów (na zasadzie pełnomocnictw)
Koasekurator I

(…)

… podpisania polisy reasekuracyjnej, natomiast objęcie umową większej liczby lub wszystkich ryzyk danego rodzaju wymaga spisania specjalnej umowy zawierającej postanowienia stron umowy.
W umowie ubezpieczenia treść OWU ustalana jednostronnie przez zakład ubezpieczeń (umowa adhezyjna) i on ponosi odpowiedzialność za nieprecyzyjne ich określenie - stąd praktyka interpretacji na korzyść ubezpieczającego…
… ryzyka, a ponadto stanowi istotną pomoc wówczas, gdy przejęte udziały w ryzyku nie mogą pozostać na udziale własnym reasekuratora ze względu na jego ograniczoną zdolność akceptacyjną.
Reasekuracja u podmiotów powiązanych - captive reasekuracyjny - występuje wówczas, gdy reasekuracja części albo całości produktów ubezpieczeniowych dokonywana jest u podmiotów prowadzących dystrybucję ubezpieczeń, podmioty…
… koasekuratorzy odpowiadają tylko wobec koasekuratora głównego na podstawie i w zakresie umowy koasekuracyjnej (porozumienia wewnętrznego). Dogodna dla ubezpieczającego, płaci on za jedną składką koasekuratorowi głównemu
Wewnętrzne porozumienie koasekuracyjne
Koasekurator I
Koasekurator główny II ubezpieczający
Koasekurator III
Ubezpieczający Zakład ubezpieczeń (cedent) --cesja reasekurator (cesjonariusz…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz