Dr hab. Ryszard Stach

note /search

Psychologia Społeczna - notatki

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Psychologia społeczna
Pobrań: 1470
Wyświetleń: 4956

...Społeczne wyznaczniki psychiki: -zależność zachowania ludzi, ich myśli i uczuć od rzeczywistej lub wyobrażonej obecności innych ludzi (Allport) -wpływ bezpośredni (nacisk) i pośredni – kontekst kulturowy ( kształtowanie postaw i wartości ,sama obecność) -SUBIEKTYWNA INTERPRETACJA OTOCZEN...

Adler - relacje interpersonalne

  • Psychologia społeczna
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2338

Temat: Budowanie zaufania Adler - Relacje interpersonalne R. 2 porozumiewanie się a ja * obraz siebie - względnie stały zespół wyobrażeń, jakie masz o sobie * poczucie własnej wartości - jest częścią obrazu siebie, w której mieści się ocena własnej wartości; wysokie / niskie - ma ogromny wpływ n...

Adler - proces spostrzegania

  • Psychologia społeczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1834

PROCES SPOSTRZEGANIA 1.SELEKCJA Jakie bodźce przykuwają uwagę? O dużym nasileniu (wyróżnia się większe, jaśniejsze, głośniejsze itp.) Powtarzalne Kontrastowe, zmieniające się Zgodne z motywacją 2.ORGANIZACJA Klasyfikujemy ludzi za pomocą 4 kategorii: - cech fizycznych - ról (pozycja społec...

Adler r.6 - słuchanie

  • Psychologia społeczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1358

SŁ UCHANIE - Adler rozdz. 6 Warsztaty nr 3- komunikacja werbalna , Porozumiewanie się zajmuje 70% czasu kiedy nie śpimy ( w tym słuchanie 50%) Słuchanie jest uznawane za cenniejsze niż mówienie w biznesie i kontaktach towarzyskich ...

Adler r.11- konflikt

  • Psychologia społeczna
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1218

Konflikt - (Hocker, Wilmot) jest to wypowiedziana walka pomiędzy co najmniej dwiema wzajemnie zależnymi stronami, które spostrzegają niezgodność celów, brak wspólnych korzyści i uznają, że druga strona stwarza przeszkody w osiągnięciu celu. Obie...

Adler - komunikacja niewerbalna

  • Psychologia społeczna
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2408

Komunikacja niewerbalna: Definicja - komunikacja niewerbalna polega na przekazie wiadomości za pomocą środków niejęzykowych. Psycholog Albert Mehrabian stwierdził, że 93% emocjonalnego oddziaływania komunikatu pochodzi ze źródeł...

Adler - radzenie sobie z konfliktami

  • Psychologia społeczna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2016

Ewa Ostrowiecka Katarzyna Sekuła Radzenie sobie z konfliktami PLAN: Co to jest konflikt? Konflikty funkcjonalne i dysfunkcjonalne Indywidualny styl rozwiązywania konfliktów Konflikty w systemach relacyjnych Zmienne wpływające na styl rozwiązywania konfliktów Metody rozwiązywania konfliktów ...

Adler - cechy języka

  • Psychologia społeczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 959

` JĘZYK (ADLER) CECHY JĘZYKA Jest symboliczny Podlega regułom Fonetyczne- rządzą kombinacjami dźwięków tworzącymi słowa, określają brzmienie języka mówionego Syntaktyczne- rządzą organizacją symboli Semantyczne- pomagają zrozumieć znaczenie słów, określają w jaki sposób mówiący w danym jezyku...

Adler - kontakt interpersonalny

  • Psychologia społeczna
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1708

P.Ch. Kontakt interpersonalny Adler r. 9 Intymność i dystans w relacjach Intymność - wyrastająca z bliskiego związku, kontaktu, stowarzyszenia lub przyjaźni Przybiera różne formy: Intymność emocjonalna - polega na dzieleniu się waznymi wiadomościami i uczuciami Intymność fizyczna - dziecko...