Dr hab. Krystian Pera - strona 2

Miary efektywności inwestowania zbiorowego- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Krystian Pera
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 497
Wyświetleń: 917

Wykład 13 21.01.2010 TEMAT: Miary efektywności inwestowania zbiorowego. Wskaźnik Sharpe'a Wskaźnik Treynor'a Wskaźnik Jensen'a - Pokazują związek pomiędzy poziomem ryzyka określonego portfela (systematycznego/całkowitego) a poziomem przewidywanej lub osiągniętej stopy zwrotu z danego funduszu i...

Model CAPM- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Krystian Pera
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 770
Wyświetleń: 1967

Wykład 9 10.12.09 Model CAPM (model wyceny aktywów kapitałowych ważonych ryzykiem) SML (security market Line) - β CML (critical market line) - σ Założenia - te same co w Sharp'ie Model szacuje poziomu oczekiwanej stopy zwrotu w warunkach dodatkowego ryzyka systematycznego β oraz dotyczy szacowan...

Model Gordona-Shapiro- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Krystian Pera
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 735
Wyświetleń: 4459

TEMAT: Model Gordona =Model Gordona-Shapiro Zastosowanie: w sytuacji nieskończenie długiej perspektywy przetrzymywania akcji przez inwestora. Odpowiada na pytanie o wartość akcji nabytej, która nie podlega sprzedaży. Założenia: Dywidenda p...

Model Markowitz'a- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Krystian Pera
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 945
Wyświetleń: 2254

Wykład 10 17.12.09 MODEL MARKOWITZ'A Podstawowe tezy m. Markowitz'a: Model dotyczy portfela wielu różnych akcji Model jest oparty na analizie ilościowej tzn. na analizie stóp zwrotu, wariancji, odchylenia standardowego, kowariancji i korela...

Model Sharpe'a- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Krystian Pera
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1190

MODEL SHARPE'a - od czego zależą stopy zwrotu inwestorów na rynkach kapitałowych? Założenia modelu Sharpe'a: inwestorzy mają awersję do ryzyka i maksymalizują stopę zwrotu w dłuższej perspektywie czasowej inwestorzy podejmują racjonalne decyzje nie ma podatków, kosztów transakcji decyzje pojedy...

Pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Krystian Pera
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 1519
Wyświetleń: 1953

6/Geometryczna stopa ma zastosowanie gdy: a) dochody są kapitalizowane raz w roku g) dochody są kapitalizowane częściej niż raz w roku ? b) dochody są kapitalizowane rzadziej niż raz w roku c) dochody w ogóle nie są kapitalizowane d) to nie ma związku z kapitalizacją 7/Geometryczna stopa zwr...

Kategoria stopy zwrotu i zróżnicowane postaci

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Krystian Pera
 • Strategie inwestowania
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1666

Temat: Kategoria stopy zwrotu i zróżnicowane postaci. Inwestycja efektywna : „Kiedy przynosi dochód” - to jest nieprawdziwe, płytkie, to dobry kierunek myślenia ale nie wyczerpująca odpowiedź Przykład: Inwestycja w akcje: 1 mln, po roku jest 1 mln. i 10 tys. - to nie było efektywne, bo na inwesty...

Pytania z egzaminu 2013

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Krystian Pera
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 1659
Wyświetleń: 3577

1. W modelu Sharpe'a wynalezienie nowego leku przez firmę farmaceutyczną wpłynie na stopę zwrotną jej akcji poprzez: Beta Rm ξ (nie umiem znaleźć tego znaczka w symbolach!) alfa żadna z powyższych 2. Dodatnia i wysoka kowariancja między z...

Sprawy organizacyjne przedmiotu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Krystian Pera
 • Strategie inwestowania
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1183

Sprawy organizacyjne : Obecność jest bardzo potrzebna, ale nie obowiązkowa Nie można spóźniać się na wykład Egzamin : Test jednokrotnego wyboru Na egzaminie nie ma zadań Na egzaminie jest wszystko, co jest na wykładzie Nie, Co?, ale Dlaczego? - Trzeba głęboko rozumieć. dst - 60% Terminy - o...