Kategoria stopy zwrotu i zróżnicowane postaci

Nasza ocena:

3
Pobrań: 805
Wyświetleń: 1974
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kategoria stopy zwrotu i zróżnicowane postaci - strona 1 Kategoria stopy zwrotu i zróżnicowane postaci - strona 2 Kategoria stopy zwrotu i zróżnicowane postaci - strona 3

Fragment notatki:

Temat: Kategoria stopy zwrotu i zróżnicowane postaci. Inwestycja efektywna :
„Kiedy przynosi dochód” - to jest nieprawdziwe, płytkie, to dobry kierunek myślenia ale nie wyczerpująca odpowiedź
Przykład: Inwestycja w akcje: 1 mln, po roku jest 1 mln. i 10 tys. - to nie było efektywne, bo na inwestycji obarczonej ryzykiem zarobiono mniej niż na inwestycji wolnej od ryzyka (6%)
Teza: Kryteriami wyznaczenia efektywności inwestycji są:
Oczekiwana stopa zwrotu
Koszt kapitału, jaki został poniesiony dla jego zgromadzenia
Jak należy rozumieć kategorie oczekiwana stopa zwrotu? NIE jest to: stopa, jakiej inwestor oczekuje!!!
Oczekiwana stopa zwrotu to taka najniższa, którą inwestor jest w stanie zaakceptować.
Wyznacza dolny próg realizacji inwestycji
Nie istnieje górne ograniczenie
Inwestycje w przemyśle farmaceutycznym, jeśli nie mają 3 cyfrowej stopy zwrotu to jest to inwestycja niedochodowa
Co wyznacza najniższy poziom? E(r)= premia za czas + premia za ryzyko
Ekwiwalentem premii za czas jest stopa wolna od ryzyka - r f Premia za czas - premia za czekanie ( Np. 6% )
Premia za ryzyko Jeśli ma się na lokacie 6% i osiąga się z akcji 6% to nie jest to efektywna inwestycja
6% + 10% = 16%
Stopa oczekiwana - średnia ważona stóp możliwych do realizacji a wagami są procentowe udziały poszczególnych stóp.
= 0,25x10% + 0,5x16% + 0,25x(-12%)
Inwestycja jest efektywna, jeśli zachodzi następująca relacja :
r z WACC
Komentarz :
Kapitały, które finansują nakłady inwestycyjne Według racjonalnego gospodarowania kapitału inwestor sięga najpierw do kapitałów obcych, bo ma tarczę podatkową
Kapitały własne są najdroższe,
Wraz ze wzrostem zadłużenia rośnie dźwignia finansowa i ryzyko
Bez względu na to, z jakich kapitałów się korzysta, żadne nie są za darmo
WACC 12% - średnio rzecz biorąc każda złotówka pozyskanych kapitałów wiąże się z wydatkiem 12 groszy dla dawców kapitałów
Stopa zwrotu jest względną mirą efektywności inwestycji i pokazuje, jaka jest struktura ogólnych nakładów inwestycyjnych.
Rzetelna ocena inwestycji pol ega na szacowaniu :
Dochodu
Stopy zwrotu z inwestycji
Prosta stopa zwrotu :
r = D/N
D - dochód
N - nakłady inwestycyjne
(R - poziom ryzyka, r - stopa zwrotu)
Prosta stopa zwrotu z przychodu: D=P - N Przykład :
P 0 = 100
P S = 118
DIV = 2
20/100 = 20% - prosta stopa zwrotu za okres przetrzymania - nie można na jej podstawie porównywać różnych inwestycji
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz