Strategie inwestowania

note /search

Współczesne kierunki inwestowania - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Strategie inwestowania
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 3248

Współczesne kierunki inwestowania - egzamin 10.06.07 dr K. Pera Stopa zwrotu to: - względna miara efektywności inwestycji Stopa zawrotu to: - stosunek efektów do nakładów Akcje nad linią SML są: niedowartościowane 4. Akcje pod linią SML są: przewartościowane 5.Tempo wzrostu g dywidendy to ilocz...

Stopa zwrotu a koszt kapitału- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Strategie inwestowania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1792

Stopa zwrotu a koszt kapitału - Koncepcja wymaganej stopy zwrotu inwestora Koszt kapitału - stopa oprocentowania kapitału, czyli cena jaka skłonny jest zapłacić kapitałobiorca za możliwość dysponowania przez pewien czas kapitałem i cena, za jaką kapitałodawca jest skłonny zrezygnować na ten czas z ...

Strategie inwestowania- ćwiczenia 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Strategie inwestowania
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1491

Strategie inwestowania dr Monika Foltyn-Zarychta Ćwiczenia 3 4. Stopa realna a stopa nominalna na rynku finansowym Stopa nominalna = stopa realna + premia inflacyjna + premia za ryzyko inflacyjne rn - stopa nominalna, rr - stopa realna, ri - stopa inflacji. 5. Wartość pieniądza w czasie Przyc...

Strategie inwestowania- ćwiczenia 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Strategie inwestowania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

Strategie inwestowania dr Monika Foltyn-Zarychta Ćwiczenia 5 Ujmowanie ryzyka w inwestycjach - statyczne miary ryzyka Ryzyko inwestycyjne Niepewność - stan, w którym przyszłe możliwe alternatywy i szanse ich wystąpienia nie są znane ...

Strategie inwestowania- ćwiczenia 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Strategie inwestowania
Pobrań: 49
Wyświetleń: 994

Strategie inwestowania dr Monika Foltyn-Zarychta Ćwiczenia 6 4. Zależność stóp zwrotu dwóch instrumentów a) Kowariancja: Warunek ograniczający wartość kowariancji Jeśli , to zmienne są doskonale skorelowane dodatnio. b) Współczynnik korela...

Zadania z rozwiązaniami- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Strategie inwestowania
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1162

Podstawowe wzory używane w tych zadaniach Model Gordona Div1/(r-g) Div1-dywidenda przyszła r-stopa zwrotu g-prędkość zmian Implikowana stopa zwrotu (div1/wartość bierząca)+g Sml Ro=Rf+b*(Rr-Rf) Ro=oczekiwana stopa w Sml Rf-stopa wolna od ryzyka Rr-stopa rynkowa b-współczynnik beta Stopa...

Strategie inwestowania - karta wzorów - kolokwium

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Strategie inwestowania
Pobrań: 210
Wyświetleń: 840

Strategie inwestowania - karta wzorów - kolokwium 1/2 e=2,718281828... A kd = kn (1 - T) Finanse i Rachunkowość Przedmiot: Strategie inwestowania (ćwiczenia) Rok akademicki 2011/2012 Semestr V Dr M. Foltyn-Zarychta Autor notatki: Krzysztof Podgórski 2 ...

Tablica wzorów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Strategie inwestowania
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1232

Stopy zwrotu/ wartości przyszłe Wagi portfela Stopa zwrotu z portfela Wartość wewnętrzna, dochodowa, r, akcji w skali roku Wartość wewnętrzna, dochodowa, r, akcji w perspektywie n-lat Model Gordona Tempo wzrostu dywidendy Koszt kapitału Model Sharpe'a Parametr β Funkcja SML, CML Współczyn...

Kategoria stopy zwrotu i zróżnicowane postaci

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Strategie inwestowania
Pobrań: 805
Wyświetleń: 2002

Temat: Kategoria stopy zwrotu i zróżnicowane postaci. Inwestycja efektywna : „Kiedy przynosi dochód” - to jest nieprawdziwe, płytkie, to dobry kierunek myślenia ale nie wyczerpująca odpowiedź Przykład: Inwestycja w akcje: 1 mln, po roku jest 1 mln. i 10 tys. - to nie było efektywne, bo na inwesty...

Strategie inwestowania - karta wzorów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Strategie inwestowania
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2149

Strategie inwestowania - karta wzorów - kolokwium 2 /2 - wariancja stopy zwrotu - odchylenie standardowe - współczynnik zmienności - współczynnik zysku względnego akcji - mapa dochód - ryzyko - semiwariancja - semiodchylenie ...