Strategie inwestowania- ćwiczenia 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Strategie inwestowania- ćwiczenia 5 - strona 1 Strategie inwestowania- ćwiczenia 5 - strona 2

Fragment notatki:

Strategie inwestowania dr Monika Foltyn-Zarychta Ćwiczenia 5
Ujmowanie ryzyka w inwestycjach - statyczne miary ryzyka
Ryzyko inwestycyjne
Niepewność - stan, w którym przyszłe możliwe alternatywy i szanse ich wystąpienia nie są znane
Ryzyko - termin, który wykorzystywany jest gdy:
rezultat osiągnięty w przyszłości jest co prawda nieznany, ale są możliwe do zidentyfikowania jego przyszłe alternatywy
szanse wystąpienia alternatyw są znane
Ryzyko związane z inwestycją w dany instrument finansowy składa się szereg ryzyk „cząstkowych”. Należą do nich:
1. ryzyka otoczenia emitenta;
2. ryzyka emitenta instrumentu finansowego;
3. ryzyka instrumentu finansowego.
Ryzyko dywersyfikowalne (specyficzne, indywidualne) - związane z daną akcją, wynikające z wydarzeń związanych z daną spółką: płynnością, struktura kapitału, dostępnością surowców.
Związane z przyszłymi wydarzeniami, które możemy częściowo kontrolować lub przewidywać.
Ryzyko systematyczne (niedywersyfikowalne, podstawowe, rynkowe) - wpływa na większość instrumentów finansowych, wynika z inflacji, recesji, wojen, wysokości stóp procentowych.
Odnosi się do ogółu społeczeństwa lub grup ludzi, przez co nie może być kontrolowane przez jedną osobę Ryzyko czyste - występuje gdy jedyną możliwością alternatywną do obecnego stanu jest wystąpienie szkody
Ryzyko spekulacyjne - jeżeli przyszłe wydarzenia mogą spowodować zarówno straty jak i zyski (np. na rynku finansowym)
Ryzyko inwestycyjne - prawdopodobieństwo uzyskania dochodu mniejszego niż oczekiwany, niepewność, co do osiągnięcia zakładanego rezultatu inwestycji
Ryzyko inwestycji rozumiane jako:
wrażliwość stopy zwrotu (ceny) - mówi jak zmienia się stopa zwrotu, gdy wartość jakiegoś czynnika zmienia się o jednostkę. Im większa zmiana tym większa wrażliwość i większe ryzyko;
identyfikuje się tu zależność stopy zwrotu (ceny) od pewnego czynnika (-ów) i bada o ile zmieni się stopa zwrotu przy jednostkowej zmianie czynnika;
zmienność stopy zwrotu (ceny) - jak bardzo zmienia się stopa zwrotu. Im wyższa zmienność tym większe ryzyko;
identyfikuje tylko skutki;
ryzyko inwestycji w akcje utożsamiane jest właśnie ze zmiennością;
skłonność lub awersja inwestora do ryzyka - aspekt subiektywny


(…)

… zmienność tym większe ryzyko;
identyfikuje tylko skutki;
ryzyko inwestycji w akcje utożsamiane jest właśnie ze zmiennością;
skłonność lub awersja inwestora do ryzyka - aspekt subiektywny
Rys. 1. Awersja do ryzyka Rys. 2. Skłonność do ryzyka
Rys. 3. Obojętność wobec ryzyka
2. Analiza ryzyka związanego z pojedynczym papierem wartościowym - ryzyko jako zmienność
Rozkład prawdopodobieństwa - zbiór możliwych wyników z prawdopodobieństwem przypisanym każdemu wynikowi. Określany jest z reguły na podstawie danych historycznych.
Można wyróżnić:
rozkład dyskretny
rozkład ciągły - jeśli zmienna może przyjąć każda wartość z pewnego przedziału liczb rzeczywistych - wówczas rozkład opisuje funkcja gęstości prawdopodobieństwa; prawdopodobieństwo, że zmienna przyjmie wartość z pewnego przedziału jest równe polu pod wykresem funkcji gęstości.
pi - względna częstość, z jaką wartość ri pojawia się w powtarzanym w nieskończoność eksperymencie polegającym na losowaniu wartości zmiennej ri
Wariancja stopy zwrotu
Odchylenie standardowe
Współczynnik zmienności
- względna miara ryzyka, mówi ile ryzyka przypada na jednostkę dochodu
Współczynnik zysku względnego akcji (W)
Zasada minimalnego ryzyka względem zysku:
Racjonalne…
… od wartości oczekiwanej w sytuacji niepomyślnej dla inwestora.
c) poziom bezpieczeństwa
rb - poziom bezpieczeństwa (szukana); stopa zwrotu, której prawdopodobieństwo osiągnięcia lub przekroczenia jest równe 1-α
p - prawdopodobieństwo osiągnięcia poziomu bezpieczeństwa
α - wartość prawdopodobieństwa (bliska zeru, np. 0,05)
interpretacja: jest bardzo mało prawdopodobne, że stopa zwrotu z inwestycji w akcje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz