Dr hab. Krystian Pera

note /search

Elementy analizy portfelowej w ujęciu teorii- wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 2184
Wyświetleń: 4760

18.02.2013 Wykład 1 Egzamin - nie ma zadań, wykłady, test jednokrotnego wyboru - zaliczenie od 50% + 1 punkt, *70% - test *30% - zaliczenie Elementy analizy portfelowej w ujęciu teorii H. Markowitza Efektywny sposób angażowania kapitału w papier ryzykowny - akcje. W dwoistości rozumienia akcji j...

Model CAPM- wykład 3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 1351
Wyświetleń: 3521

18.03.2013 Wykład 3 Temat: Model CAPM - model wyceny aktywów ważonych ryzykiem. *Francis Centralną kategorią rozważań modelu CAPM jest umiejętność skutecznego badania relacji pomiędzy stopą zwrotu i ryzykiem. C do idei to jest to samo co cała teoria portfela. Model CAPM odpowiada na dwa podstawo...

Beta lewarowana i beta nielewarowana - wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 1771
Wyświetleń: 9968

08.04.2013 Wykład 4 Beta lewarowana i beta nielewarowana - równanie Hamady Jeżeli traktujemy parametr beta takim jaki on jest czyli wskaźnikiem pokazującym poziom ryzyka systematycznego spółki albo portfela, to jeżeli 2 spółki albo 2 portfele mają ten sam poziom parametru beta to wnioskujemy, że ...

Model Sharpa- wykład 5

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 973
Wyświetleń: 2338

22.04.2013 Wykład 5 Model Sharpa William Sharp stworzył model w intencji uproszczenia modelu Markowitza. *Sharp, Markowitz, Merton Miller - najważniejsza nagroda nobla, fundament teorii rynków kapitałowych *Kahneman i Twersky *Black Sholes - wzór na europejską opcję kupna i sprzedaży, Shoels i Me...

Dekompozycja ryzyka całkowitego w modelu Sharpa- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 847
Wyświetleń: 2450

13.05.2013 Wykład 6 Dekompozycja ryzyka całkowitego w modelu Sharpa Model CAPM w cząstce, która dotyczy funkcji CML również dotyczy ryzyka całkowitego ale w modelu tym ryzyko całkowite jest wyrażone jednym parametrem - poziomem wariancji - i nie możemy na podstawie tego wywnioskować ile Est ryzyk...

Model Gordona- wykład 7

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 889
Wyświetleń: 2170

27.05.2013 Wykład 7 Model Gordona (Gordona Shapiro) Ma inną filozofię oglądu wyceny papierów wartościowych i jest innym podejściem do tej samej problematyki. W wszystkich modelach chodzi o stworzenie pewnych narzędzie, które wspomagają pro...

Modele inwestycyjne- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 875
Wyświetleń: 2513

10.06.2013 Wykład 8 Rozważamy taka sytuację, że cena sprzedaży nie istnieje, że akcja nie zostaje sprzedana, akcja zmienia się w rentę wieczysta bądź też akcja będzie sprzedana ale zakładamy tak długi horyzont czasowy, że zdyskontowana cena sprzedaży dąży do… Na wartość wewnętrzną akcji składa się...

Współczesne kierunki inwestowania - egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Strategie inwestowania
Pobrań: 1050
Wyświetleń: 3066

Współczesne kierunki inwestowania - egzamin 10.06.07 dr K. Pera Stopa zwrotu to: - względna miara efektywności inwestycji Stopa zawrotu to: - stosunek efektów do nakładów Akcje nad linią SML są: niedowartościowane 4. Akcje pod linią SML są: przewartościowane 5.Tempo wzrostu g dywidendy to ilocz...

Dyskontowy model wyceny akcji- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 1169
Wyświetleń: 2919

TEMAT: Dyskontowy model wyceny akcji Wartość wewnętrzna i wartość dochodowa akcji WWA - suma kapitałów jakie akcja wygeneruje w przyszłości NWWA - nominalna WWA DIVt - dywidendy z poszczególnych lat - cena sprzedaży WDA Wartość dochodowa od wartości wewnętrznej akcji różni się tym, że uznaje do...

Kategoria stopy zwrotu i jej pochodne- wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 1078
Wyświetleń: 2142

Wykład 1 01.10.2009 TEMAT: Kategoria stopy zwrotu i jej pochodne. Istota stopy zwrotu Stopa zwrotu jest względną miarą efektywności inwestycji i obrazuje rentowności każdej zaangażowanej złotówki nakładów inwestycyjnych Zysk jest jedynie kategorią księgową. DOCHÓD z akcji = cena sprzedaży - cena...