Dr hab. Joanna Izdebska

note /search

Bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1750

WYKŁAD 1  Bezpieczeostwo i higiena pracy  – powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór zasad dotyczących  bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się  kształtowaniem właściwych warunków pracy. W skład BHP wchodzą ergonomia, 

Ergonomia w pracy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1736

WYKŁAD 2  Nurty działao ergonomicznych : Ergonomia koncepcyjna(uwzględnienie zasad ergonomii w czasie formułowania  założeo i projektowania systemów), Ergonomia korekcyjna(korekta warunków pracy poprzez modernizacje  istniejących obiektów technicznych oraz wprowadzenie elementów zabezpieczających...

Pracownik pracodawca ochrona pracy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1141

WYKŁAD 3 i 4  Pracownik-o soba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy  o pracę  Pracodawca -jednostka organizacyjna, chodby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeśli zatrudnia  pracowników  Ochrona Pracy- całokształt śro...

System ochrony pracy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2646

System ochrony pracy    Zbiór jednostek organizacyjnych, wzajemnie powiązanych zależnych i/lub współpracujących, mających na celu ochronę  praw pracowniczych określonych w prawie pracy wraz z prawem na podstawie, którego wykonują swoje zadania.    W Polsce rozróżniamy: * system prawny – stanowi i...

Wypadki przy pracy

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1715

Wykład 5  Wypadek przy pracy  - nagłe zdarzenie powodujące uraz u osoby poszkodowanej, wywołane przyczyną  zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą: *podczas lub w związku z wykonywaniem przez  pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych*podczas lub w związku z  wykonywaniem prze...

Kolokwium 2 wersja - Czynniki niebezpieczne

 • Politechnika Warszawska
 • BHP i Ochrona środowiska
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1680

1. Wśród czynników niebezpiecznych i szkodliwych wyróżniamy: d) chemiczne, fizyczne. Biologiczne, psychofizyczne 2. Czynniki występujące w środowisku pracy to: a) szkodliwe b) niebezpieczne c) uciążliwe d)negatywne i pozytywne 3. Powszechnie znane czynniki fizyczne to: b) hałas c) drgania ...

Kolokwium 2 wersja

 • Politechnika Warszawska
 • BHP i Ochrona środowiska
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1246

1. Wśród czynników niebezpiecznych i szkodliwych wyróżniamy: d) chemiczne, fizyczne. Biologiczne, psychofizyczne 2. Czynniki występujące w środowisku pracy to: a) szkodliwe b) niebezpieczne c) uciążliwe d)negatywne i pozytywne 3. Powszechnie znane czynniki fizyczne to: b) hałas c) drgani...

Kolokwium - Czynniki fizyczne

 • Politechnika Warszawska
 • BHP i Ochrona środowiska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1050

1. Wśród czynników niebezpiecznych i szkodliwych wyróżniamy: c) chemiczne, fizyczne. Biologiczne, psychofizyczne 2. Czynniki występujące w środowisku pracy to: a) szkodliwe b) niebezpieczne c) uciążliwe 3. Powszechnie znane czynniki fizyczne to: b) hałas c) drgania mechaniczne e) promieniowanie...