kolokwium 2 wersja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1253
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
kolokwium 2 wersja - strona 1 kolokwium 2 wersja - strona 2

Fragment notatki:


1. Wśród czynników niebezpiecznych i szkodliwych wyróżniamy:
d) chemiczne, fizyczne. Biologiczne, psychofizyczne
2. Czynniki występujące w środowisku pracy to:
a) szkodliwe
b) niebezpieczne
c) uciążliwe
d)negatywne i pozytywne
3. Powszechnie znane czynniki fizyczne to:
b) hałas
c) drgania mechaniczne
e) promieniowanie optyczne
4. Czynnik niebezpieczny to czynnik którego działanie może prowadzić do:
c) urazu lub natychmiastowego pogorszenia stanu zdrowia człowieka lub zejścia śmiertelnego
5. Trzy podstawowe sposoby ochrony człowieka przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy to:
b) uwzględnianie zagrożenia na etapie projektowania oraz urządzania stanowisk pracy
d)automatyzacja produkcji
e)dobór i stosowanie właściwych środków ochrony zbiorowej
6. Ostatnim sposobem ochrony człowieka przed czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy jest:
d)dobór i stosowanie właściwych środków ochrony indywidualnej
7. Które z środków zaradczych stosowanych w celu ograniczenia ekspozycji pracowników są metodami organizacyjnymi:
b) ograniczenie zmianowego czasu pracy w strefie zagrożenia i rotacja pracowników
d) informowanie pracowników i prowadzenie szkoleń
8. Niebezpieczne czynniki mechaniczne są to np.:
b) spadające elementy
e) ostre elementy
9. Zagrożenie mechaniczne to:
a) zgniecenie, obcięcie, zmiażdżenie
c) starcie i obtarcie
d) przygniecenie i złamanie
10. Zapobieganie zagrożeniom niebezpiecznymi czynnikami mechanicznymi w fazie projektowania maszyn powinno obejmować:
c) dobór rozwiązań konstrukcyjnych maszyny, zastosowanie urządzeń ochronnych
11. Zagrożenia elektrycznością statyczną to:
a) zakłócenia procesów technologicznych
b) zagrożenia pożarowo-wybuchowe
c) negatywne oddziaływanie na człowieka
12. Elektryzowanie to:
b) wytworzenie w danym ciele nadmiaru ładunków jednego znaku
c)zachodzi przy ślizganiu, toczeniu, przepływie, wypływie i mieszaniu ciał
d) proces któremu towarzyszy wytworzenie pola o natężeniu 10-100kV/m
e)czynnik uciążliwy
13. Środki ochrony przed elektrycznością statyczną:
a) zwiększenie wilgotności powietrza
b) stosowanie preparacji antystatycznej c) eliminowanie elektryzacji obiektów
d) odprowadzenie ładunków elektrycznych
14. Działanie prądu elektrycznego na organizm człowieka:
c) może być pośrednie i bezpośrednie
d) może być przyczyną oparzeń e) może być przyczyną uszkodzenia wzroku


(…)

… i podesty w halach produkcyjnych
23. Wartości dopuszczalne (NDN)
e) 8h w ciągu doby
24. Źródłami drgań mogącymi szkodliwie wpływać na organizm człowieka są:
c) szlifierka ręczna
d) młot pneumatyczny 25. Choroba białych palców to choroba mogąca powstać na wskutek:
b) drgań mechanicznych
26. Dla jakich narządów jest niebezpieczne promieniowanie UV
b) dla skóry
c) dla oczu
e) dla układu limfatycznego?
27…
… stanowiska pracy to:
b) poziom natężenie oświetlenia, równomierność oświetlenia, rozkład luminancji, ograniczenie olśnienia, wskaźnik oddawania barw 30. Olśnienie b) jest stosowane niewłaściwym rozkładem luminancji lub nadmiernym kontrastem
d) jest to pewien stan procesu widzenia, przy którym występuje odczucie nie wygody lub zmniejszenie zdolności rozpoznawania przedmiotów
31. Substancje chemiczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz