Dr hab. Jarosław Szymanek - strona 6

Zakres działania Rady Ministrów.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 70
Wyświetleń: 518

ZAKRES DZIAŁANIA RADY MINISTRÓW art. 146 ust. 1 - polityka wewnętrzna i zagraniczna RP → polityka, tzn. nie tylko administracja/wykonywanie ustaw, ale i strategiczne decydowanie o kierunkach działania o politycznym charakterze; art. 146 ust. 2 - domniemanie kompetencyjne dla RM : odnosi się do sp...

Zakres i formy działania Rzecznika Praw Obywatelskich.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 931

ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA RPO zadanie RPO → stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych → art. 80 K. zapewnia każdemu dostęp do RPO; aspekt podmiotowy - dot. obywateli, bezpaństwowców, cudzoziemców, ale nie innych podmiotów jak o...

Zasada niepodległości i suwerenności państwa.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 126
Wyświetleń: 672

ZASADA NIEPODLEGŁOŚCI I SUWERENNOŚCI PAŃSTWA nie ma tak uniwersalnego charakteru jak inne zasady, ale została silnie podkreślona ze względu na historyczne doświadczenia poczynając od okresu rozbiorów, poprzez doświadczenia II wojny światowej, a kończąc na okresie PRL. Zresztą jest to typowa konstru...

Zasada podziału władz.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1022

ZASADA PODZIAŁU WŁADZ jedna z najstarszych zasad, znana już za czasów Arystotelesa, ale rozwinięta w XVII i XVIII w. przez John'a Locke'a i Charlesa Montesquieu, była przeciwieństwem zasady absolutyzmu monarszego i w tym sensie jest jedną z gwarancji demokratyzmu systemu władzy. 2 składniki zasady ...

Zasada społeczeństwa obywatelskiego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

ZASADA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO pojęcie to wywodzi się z prac Hegla, ale w Polsce zaistniało w latach 80'tych, w tzw. okresie „pierwszej Solidarności”, jako hasło przeciwko stanowi rzeczy, w którym człowiek był przedmiotem władzy, a nie jej podmiotem → początek urzeczywistniania tej zasady to z...

Zasada społecznej gospodarki rynkowej.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 105
Wyświetleń: 966

ZASADA SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ Art. 20 „Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustro...

Zasady konstytucyjne - stan nadzwyczajny.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 854

ZASADY KONSTYTUCYJNE ODNOSZĄCE SIĘ DO SYTUACJI STANU NADZWYCZAJNEGO 6 zasad odnoszących się jednolicie do wszystkich sytuacji stanu nadzwyczajnego: zasada wyjątkowości (subsydiarności) → stan nadzwyczajny może być wprowadzony tylko w syt...

Zasady przewodnie statusy jednostki.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

ZASADY PRZEWODNIE STATUSU JEDNOSTKI KONSTYTUCJA Z 1997 w rozdziale II w „Zasadach ogólnych” określone zostały podstawowe zasady-idee przewodnie całego systemu prawa: zasada godności ( preambuła i art. 30 ): przyrodzona i niezbywalna cecha człowieka , stanowiąca źródło wolności i praw człowieka i ob...

Zasady ustroju Rzeczypostolitej.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 588

ZASADY USTROJU RZECZYPOSPOLITEJ POJĘCIE ZASAD USTROJU Tożsamość konstytucyjna państwa to suma zasad podstawowych, które dotyczą ustroju w państwie i systemu władzy. Z reguły zasady te określają suwerena, ustanawiają podstawowe formy wykonywania i rodzaje organów państwowych powołanych do sprawowani...

Cechy Konstytucji jako ustawy zasadniczej.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 420
Wyświetleń: 742

CECHY KONSTYTUCJI JAKO USTAWY ZASADNICZEJ Konstytucja jest ustawą → aktem normatywnym powszechnie obowiązującym o pewnych cechach szczególnych . Są to: szczególna treść - polega na zakresie (szerokości) regulowanych...