Dr hab. Jarosław Szymanek - strona 5

Stan wyjątkowy.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1190

STAN WYJĄTKOWY stan wyjątkowy (art. 230) może zostać wprowadzony tylko w trzech sytuacjach: w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa; w razie zagrożenia bezpieczeństwa obywateli; w razie zagrożenia porządku publicznego; wg uswy - ...

Struktura parlamentu - zasada dwuizbowości.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1218

STRUKTURA PARLAMENTU: ZASADA DWUIZBOWOŚCI Geneza dwuizbowości tzw. mieszczańsko-szlachecki kompromis (XVII-XIX w.) - który z czasem zdemokratyzowano (wyjątek Wielka Brytania, ale tam Izba Lordów prawie nie ma kompetencji), aż do takiej postaci...

Struktura parlamentu - zgromadzenie narodowe.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 525

STRUKTURA PARLAMENTU: ZGROMADZENIE NARODOWE Historia: konstytucja marcowa - TAK → rewizja konstytucji co 25 lat (łatwiej niż zmiana) oraz dokonywanie wyboru prezydenta; kon...

System praw i wolności w Konstytucji z 1997

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 560

SYSTEM PRAW I WOLNOŚCI W KONSTYTUCJI Z 1997 dwuwarstwowe pojmowanie norm o prawach jednostki - przepis musi być rozumiany jednocześnie jako: prawo podmiotowe z możliwością wymuszenia jego realizacji przez władze publiczne, przede wszystkim na drodze sądowej; wytyczna działania dla całego systemu wł...

Trybunał Konstytucyjny.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 301
Wyświetleń: 756

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY WPROWADZENIE sądowa kontrola zgodności ustaw z konstytucją to jedna z podstawowych obecnie gwarancji konstytucji, ale długo wypracowywała sobie tą pozycję, przede wszystkim dlatego, iż tradycyjna doktryna francuska odrzucała ją, jako ograniczenie praw parlamentu; w konstytucj...

Uprawnienia i obowiązki posła i senatora.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 882

Uprawnienia i obowiązki wg ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora: uregulowania prawne: uwm i RSejm i RSen; Uprawnienia i obowiązki związane z działalnością Izby i jej organów, udział posła w posiedzeniach oraz komisjach - uprawnienie (poza naruszeniem dyscypliny obrad nie można go wykluczyć...

Ustrój jednostek samorządu terytorialnego.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 518

USTRÓJ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO organy stanowiące ( przedstawicielskie ) pochodzące z wyborów 4-roprzymiotnikowych , a kadencje ich wynoszą 4 lata ; system wyborczy - proporcjonalny do powiatów i województw ( 5% progi ), a gminy do 20.000

Władza sądownicza. Sądy.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 707

WŁADZA SĄDOWNICZA. SĄDY. WPROWADZENIE 2 niezależne segmenty władzy sądowniczej to sądy (powiązany wzajemnie system sądownictwa) i trybunały (2 niezależne od siebie trybunały) → cechy wspólne tych 2 segmentów: zasada niezawisłości sędzi...

Wybory prezydenta i jego mandat.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 84
Wyświetleń: 588

WYBORY PREZYDENTA I JEGO MANDAT wybierany przez Naród - co jest niespójne z uregulowaniami dot. kompetencji prezydenta, ale jest wynikiem historycznych uwarunkowań; wybory 4-roprzymiotnikowe: powszechne - czynne - jak do Sejmu, bierne - od 35 lat; równe - aspekt formalny, a aspekt materialny nie ma...

Zakres działania i zadania jednostek samorządu terytorialnego.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

ZAKRES DZIAŁANIA I ZADANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zakres działań samorządu → w Konstytucja wytyczna, by była to istotna część zadań publicznych oraz ustanowienie domniemania kompetencyjnego na rzecz samorządu terytorialnego → ważne 2 płaszczyzny : rozdział zadań między samorząd a admin...