Dr hab. Jacek Pietrucha

note /search

Wykład - Rekcja banków centralnych na globalny kryzys finansowy 2007-2...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 868

MAKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha Wykład 10 Rekcja banków centralnych na globalny kryzys finansowy 2007-2009 Najważniejsze przejawy kryzysu: Załamanie na rynku papierów dłużnych zabezpieczonych aktywami. Straty instytucji posiadających papiery dłużne zabezpieczone aktywami, poziom s...

Wykład - przedmiot makroekonomii

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1085

MAKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha Wykład 1 Makroekonomia zajmuje się: PKB bezrobocie inflacja bilans płatniczy stopy procentowe finanse publiczne Informacja o sytuacji w innych krajach może wskazywać koniunkturę by być gotowym na to, że w naszym kraju też to nadejdzie. Ekonomi...

Wykład - wzrost PKB

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 805

MAKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha Wykład 2 Wzrost PKB; zmiana, w stosunku do wybranego okresu bazowego (zwykle roku poprzedniego) wartości wytwarzanych dóbr i usług finalnych przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terenie danego kraju zwykle w celu wyeliminowania efektów inflacyjn...

Wykład - Podatki bezpośrednie; podatki dochodowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1526

MAKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha Wykład 3 Podatki bezpośrednie; podatki dochodowe (majątkowe) od osób fizycznych i prawnych Podatki pośrednie; VAT, akcyza Pojęcia związane z gospodarką otwartą: Konsumpcja; wydatki gospodarstw domowych na zakup dóbr i usług. Oszczędności; dochód j...

Wykład - Realny i nominalny PKB

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1456

MAKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha Wykład 4 Realny i nominalny PKB PKB agregowany może być według cen bieżących dóbr i usług lub według cen z wybranego okresu w przeszłości nominalny PKB wyrażany jest w cenach bieżących. Uwzględnia inflacyjne zmiany cen realny PKB wyrażany jest w ce...

Wykład - Inwestycje i oszczędności bez udziału państwa i zagranicy...

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 532

MAKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha Wykład 5 Inwestycje i oszczędności bez udziału państwa i zagranicy Y= C+S Y= C+I I= S Oszczędności (prywatne)=Inwestycje Zależność ta jest raczej warunkiem równowagi aniżeli stanem permanentnym. Rola systemu finansowego podmioty posiadające nadwy...

Wykład - Współczesny podział na fazy cyklu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

MAKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha Wykład 6 Współczesny podział na fazy cyklu: spowolnienie gospodarcze (osłabienie koniunktury)- stopa wzrostu PKB spada poniżej długookresowego trendu recesja- 2 kolejne kwartały spadku PKB faza spowolnienie nie musi oznaczać recesji ekspansja (dob...

Wykład - Poziom równowagi

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 679

MAKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha Wykład 7 Poziom równowagi Szok/ wstrząs popytowy- zmiana położenia krzywej AD Produkcja w krótkim okresie: Yt- produkcja bieżąca Y*- produkcja naturalna Yt-Y*- luka produktowa Ujemna, gdy YtY* Skutki spadku popytu globalnego Skutki spadku podaż...

Wykład - Ewolucja pieniądza

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Makroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 791

MAKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha Wykład 8 Ewolucja pieniądza: pieniądz towarowy; funkcje pieniądza spełnia towar uznawany za szczególnie pożądany na danym terenie. Np. bydło, sól, muszle pieniądz kruszcowy- monety; z kruszcu zaczęto wybijać monety (Lidia,