Wykład - przedmiot makroekonomii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 700
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - przedmiot makroekonomii - strona 1 Wykład - przedmiot makroekonomii - strona 2

Fragment notatki:

MAKROEKONOMIA prof. UE dr hab. Jacek Pietrucha
Wykład 1
Makroekonomia zajmuje się:
PKB
bezrobocie
inflacja
bilans płatniczy
stopy procentowe
finanse publiczne
Informacja o sytuacji w innych krajach może wskazywać koniunkturę by być gotowym na to, że w naszym kraju też to nadejdzie.
Ekonomia; nauka o gospodarowaniu, bada jak funkcjonuje gospodarka, jakie prawa lub prawidłowości w niej występują, jakie są przyczyny danych zjawisk, ich przebieg oraz skutki. Obserwacje; nawet bardzo uważna obserwacja wycinka rzeczywistości nie prowadzi do uniwersalnych wniosków. Model ekonomiczny; świadome uproszczenie rzeczywistości podejmowane w celu lepszego jej zrozumienia, eliminacjaniektórych czynników oraz zależności, modele polegają na weryfikacji- testom na ile poprawnie opisują rzeczywistość Mikroekonomia; decyzje poszczególnych podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstwo,gospodarstwo domowe, rząd)
Makroekonomia; związki między zmiennymi makroekonomicznymi (zmiennymi agregatowymi) charakterystycznymi dla gospodarki jako całości.
„gospodarka jako całość”- najczęściej gospodarka w granicach danego kraju, ale także np. gospodarka ugrupowania integracyjnego lub gospodarka światowa.
Agregacja; proces łączenia elementów w całości
Agregat; całość powstała prze złączenie niejednorodnych części
Agregat makroekonomiczny; wielkość powstała w wyniku łączenia informacji o jednostkowych zjawiskach gospodarczych
Przykłady agregowania
produkcja przedsiębiorstwa X- produkcja globalna
cena danego dobra- poziom cen (wszystkich dóbr i usług)
stopa procentowa banku X oferowana na rynku pieniężnym krótkoterminowa stopa procentowa w danej gospodarcze,
rentowność 10 letnich obligacji skarbowych emitowanej przez Portugalię- długoterminowa stopa procentowa w strefie euro.
Agregowanie
agregacja może następować w jednostkach naturalnych lub jednostkach pieniężnych
makroekonomia niemal wyłącznie w jednostkach pieniężnych
agregacja w cenach bieżących otrzymujemy nominalną wartość danej zmiennej
agregat w ujęciu realnym- wyeliminowany efekt zmiany cen.
Najważniejsze zmienne makroekonomiczne:
PKB; miernik wartości produkcji finalnej dóbr i usług wytworzonych przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terenie danego kraju w danym roku. Informuje o wielkości danej gospodarki.


(…)

… cen.
Najważniejsze zmienne makroekonomiczne:
PKB; miernik wartości produkcji finalnej dóbr i usług wytworzonych przez czynniki wytwórcze zlokalizowane na terenie danego kraju w danym roku. Informuje o wielkości danej gospodarki.
PKB per capita; - PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca
- informuje o stanie gospodarki, osiągniętym poziomie rozwoju
- produkcja dóbr i usług umożliwia zaspokajanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz