Dr hab. inż. Mieczysław Lech Owoc

note /search

Wykład - Poziomy odwzorowania architektury SBD (ANSI SPARC)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obiektowe bazy danych
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1484

Obiektowe bazy danych prof. UE dr hab. Inż. Mieczysław Owoc Wykład 1 Poziomy odwzorowania architektury SBD (ANSI SPARC) Zewnętrzny Dane użytkownika1 Dane uzytkownika2 Dane użytkownika3 Konceptualny Dane wszystkich użytkowników Wewnętrzny Dane zapamiętywane Ewolucja

Wykład - Kryteria różnicowania współczesnych BD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obiektowe bazy danych
Pobrań: 238
Wyświetleń: 686

Obiektowe bazy danych prof. UE dr hab. Inż. Mieczysław Owoc Wykład 2 Kryteria różnicowania współczesnych BD Stosowany model danych (przed-relacyjne, relacyjne, post-relacyjne) Lokalizacja zasobów (scentralizowane, rozproszone) Infrastruktura sprzętowo-programowa (jednorodne, różnorodne) Wykorz...

Wykład - Podstawowe koncepcje wykorzystywane w OBD

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obiektowe bazy danych
Pobrań: 161
Wyświetleń: 805

Obiektowe bazy danych prof. UE dr hab. Inż. Mieczysław Owoc Wykład 3 Podstawowe koncepcje wykorzystywane w OBD Koncepcja Darwen i Date (SQL → D): • Zalecenia dotyczące modelu relacyjnego: - zachowanie dziedzin, krotek i relacji - wprowadzenie zmiennych BD i relacyjnych - rozszerzenie funkcji ...

Wykład - Obiektowe bazy danych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obiektowe bazy danych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1330

Obiektowe bazy danych prof. UE dr hab. Inż. Mieczysław Owoc Wykład 4 Komunikat - środek komunikacji między obiektami (stosowane parametry) Klasa - grupuje obiekty o tych samych atrybutach i metodach; klasy tworzą hierarchie właściwości klas: dziedziczenie polimorfizm hermetyzacja generalizacja...

Wykład - Definiowanie typów obiektowych w języku SQL3

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Obiektowe bazy danych
Pobrań: 112
Wyświetleń: 868

Obiektowe bazy danych prof. UE dr hab. Inż. Mieczysław Owoc Wykład 5 Definiowanie typów obiektowych w języku SQL3 •Create Type TypKlienta as Object (Nazwisko Varchar2(30), Plec Char (1), DataRejestracji Date, Branza Char(10), Obroty Number(8) …); • Create Type TypOceny as Object(Przedmiot Char(3...

Konteksty inteligentnego wspomagania decyzjii - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sztuczna inteligencja
Pobrań: 98
Wyświetleń: 931

SZTUCZNA INTELIGENCJA (SI) http://web.ue.katowice.pl/elearning/moodle/ Komputer nie jest jedynie zawansowanym kalkulatorem, kamerą czy pędzlem; jest raczej urządzeniem, które przyspiesza i poszerza nasze procesy myślowe… W.D...

Metody sztucznej inteligencji i jej zastosowania - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sztuczna inteligencja
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1064

2. METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I JEJ ZASTOSOWANIA 2.1. Obszary sztucznej inteligencji (SI) i typologia metod 2.2. Przegląd wybranych metod SI 2.3. Zastosowania sztucznej inteligencji 2.1. Obszary SI i typologia metod - wstęp Fundamentalne przesłanki:  różnorodne aspekty ludzkiej intelig...

Narzędzia stosowane w realizacji systemów inteligentnych - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sztuczna inteligencja
Pobrań: 77
Wyświetleń: 623

NARZĘDZIA STOSOWANE W REALIZACJI SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH 1. Klasyfikacja narzędzi 2. Charakterystyka wybranych narzędzi 3. Pakiety Prologa/eXpertise2Go jako środowiska realizacji aplikacji inteligentnych 1. Klasyfikacja narzędzi • Szkieletowe SE (expert systems shells) • Języki programowan...

Pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sztuczna inteligencja
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1484

Si - Pytania bez ukonkretnionej grupy (nie była podana) /* 1. Tam gdzie są kropki ma coś być, ale nie wiem co. 2. Sieć neuronowa to inaczej sztuczna sieć neuronowa. */ Podstawowa metoda

Reprezentowanie wiedzy w systemach inteligentnych - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sztuczna inteligencja
Pobrań: 77
Wyświetleń: 581

REPREZENTOWANIE WIEDZY W SYSTEMACH INTELIGENTNYCH (część 3) 1. Istota i metody reprezentowania wiedzy √ 2. Podstawowe i deklaratywne metody reprezentowania wiedzy √ 3. Reprezentowanie wiedzy w postaci reguł i ram √ 4. Inne metody reprezentowania wiedzy Taksonomie metod reprezentowania wie...