Wykład - Definiowanie typów obiektowych w języku SQL3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Definiowanie typów obiektowych w języku SQL3 - strona 1 Wykład - Definiowanie typów obiektowych w języku SQL3 - strona 2 Wykład - Definiowanie typów obiektowych w języku SQL3 - strona 3

Fragment notatki:

Obiektowe bazy danych prof. UE dr hab. Inż. Mieczysław Owoc
Wykład 5
Definiowanie typów obiektowych w języku SQL3
•Create Type TypKlienta as Object (Nazwisko Varchar2(30), Plec Char (1), DataRejestracji Date, Branza Char(10), Obroty Number(8) …);
• Create Type TypOceny as Object(Przedmiot Char(3), Stopien Number (2,1), DataOceny Date...);
• Create Type TypAdresu as Object(Kodpoczt Char(6), Miejscowosc Varchar2(30), Ulicanr Varchar2(20), ...);
• Create Type TypProduktu as Object(Nazwa Varchar2(20), Opis Varchar2(3000), Cena
Number(8,2), ...);
Korzystanie z typów obiektowych w schemacie BD
•Create or Replace Type TypAdresu as Object(Kodpoczt Char(6), Miejscowosc
Varchar2(30), Ulicanr Varchar2(20), ...);
• Create Table Produkty (Indeks Char(10), CharProd TypProduktu, StanMag Number(8,2));
• Create Table Produkty OF TypProduktu;
• Create Table Klient (NIP Number(11), DaneKlientaTypKlient, Adres TypAdresu);
• Create Table Kredytobiorca UNDER Klient (DataKredytu Date, KwotaKred Number(8,2), LiczbaRat SmallInt ...)
Definiowanie wielkich obiektów w języku SQL3
Rodzaje wielkich obiektów:
• BLOB Binary Large Object do 4 GB
• CLOB Character Large Object do 4GB • NCLOB National Character Large Object do 4GB
• BFILE Binary File do 4 GB (poza BD)
Przykład:Create Table Nagrania (ID Char(10), Tytul Varchar2(30), Opis Varchar2(2000), Wykonawca Varchar2(20), Pozycja1 Varchar2(10), Dzwiek1 BLOB, Pozycja2 Varchar2(10), Dzwiek2 BLOB, Pozycja3 Varchar2(10), Okladka1 BLOB) ;
Właściwości obiektowo- relacyjnych baz danych (ORBD)
ORBD:
złożone typy danych
elastyczne JZ
wysoka efektywność
sprawna ochrona
dziedziczenie
polimorfizm
hermetyzacja
OID poprzez REF
Złożone obiekty
Tworzenie i dostep do trwałych obiektów (niewidoczne)
Zapytania doraźne
Nawigacja przez REF
Więzy poprawności
Ograniczona zmiana schematu
Przykłady dostawców obiektowo-relacyjnych systemów zarządzania bazami danych
Przykłady kryteriów oceny implementacji obiektowości w ORBD
Typy rozróżnialne
Abstrakcyjne typy danych
Tabele obiektowe Typowane widoki
Duże obiekty
Konstruktory typów wierszowych oraz kolekcji
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz