Wykład - Obiektowe bazy danych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1323
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Obiektowe bazy danych - strona 1 Wykład - Obiektowe bazy danych - strona 2 Wykład - Obiektowe bazy danych - strona 3

Fragment notatki:

Obiektowe bazy danych prof. UE dr hab. Inż. Mieczysław Owoc
Wykład 4
Komunikat - środek komunikacji między obiektami (stosowane parametry)
Klasa - grupuje obiekty o tych samych atrybutach i metodach; klasy tworzą hierarchie
właściwości klas:
dziedziczenie polimorfizm
hermetyzacja generalizacja/specjalizacja rodzaje klas:
sterujące encji
interfejsowe
Przesłanki standaryzacji OBD
• istnienie wielu niezależnych systemów wykorzystujących OOP
• konieczność współpracy architektur heterogenicznych
• otwartość systemów • nieefektywność przetwarzania OBD
• zgodność z zaleceniami OMG
Komponenty „Architektury zarządzania obiektami”
Architektura zarządzania obiektami (Object Management Architecture) - składowe: obiekty aplikacji, pośrednik wymiany obiektów, wspólne usługi obiektów, wspólne udogodnienia
Podstawowe języki zapytań wykorzystywane w OBD
SQL3: język będący obiektowym rozszerzeniem SQL2: - definiowanie ADT - typów danych użytkownika (object type): typy wartościowe oraz obiektowe, konstruktory, definiowanie funkcji i procedur (member, function/procedure)
- definiowanie struktur złożonych (obiekty zależne): under, of, row
OQL: Język wykorzystujący model obiektowy:
- dostęp do obiektów zgodnie ze składnią SQL
- zapytania budowane z wyrażeń:
• pierwotnych (identyfikatory, operatory, literały itp.)
• zawierających złożone operatory i odwołania do obiektów, struktur złożonych itd.
Przykłady dostawców systemów zarządzania obiektowymi bazami danych
db4objects
Eloquera
Gemstone/S
Cache
Voss Matisse
ObjectDB
Objectivity
Orient ODBMS
ODABA
ObjectStore
MongoDB
EyeDB
Uwarunkowania realizacyjne OBD
KATEGORIA
PROGRAMOWANIE
RBD
OBD
Zmienna (grupa wartości)
krotka (rekord)
obiekt (instancja)
Typ danych
tabela (relacja)
klasa obiektów
Funkcja (procedura)
Komenda JMD
Metoda (operacja)
Wywołanie
uruchomienie
komunikat
Identyfikacja
Klucz główny


(…)

… 2. Konieczność uwzględnienia zasad podejścia obiektowego
3. Korzystanie z narzędzi wspomagających budowę OBD
modelowanie struktur BD
uwzględnianie standardów stosowanych przy podejściu obiektowym
Podać przykłady diagramów prezentujących różne typy związków w modelu obiektowym
Rodzaje diagramów E-R (Harrington):
• Coad/Yourdon (relacje między klasami, rozróżnianie klas abstrakcyjnych i konkretnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz