Obiektowe Bazy Danych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Obiektowe Bazy Danych-opracowanie - strona 1 Obiektowe Bazy Danych-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Obiektowe Bazy Danych (obd) - własności charakterystyka (obd) ; wielowersyjne bazy danych, metody zarządzania obiektowymi bazami danych.
Około 90% obecnie występujących baz danych to bazy relacyjne (Oracle, Progress, DBase, Informix, FoxPro, Access, Gupta). Przed nimi były baza hierarchiczne i sieciowe. Zaletami relacyjnych są: prostota struktur danych, nieproceduralny język zapytań (co ma być wyszukane, nie jak) - deklaratywny. Na standardzie SQL'a., niezależność fizyczna i logiczna danych (logika - aplikacja, fizyka - nośnik),optymalizatory zapytań, ochrona danych
Prostota może być jednak także wadą, czasami proste związki nie wystarczają, wymagane są złożone struktury (zwłaszcza ich związki) (np. obrazy graficzne, zasłanianie i odsłanianie powierzchni). Przy danych tekstowych chcielibyśmy operować różnymi metodami.(np. analizy leksykograficzne).
Występują 2 trendy rozwoju:
wzbogacenie relacyjnego o inne, bardziej złożone związki lub możliwości (np. Informix), gdzie użytkownik może definiować swoje relacje np. graficzne
obiektowe bazy danych
Relacyjny model danych ma 2 nieadekwatności: statyczną i dynamiczną
Statyczna - relacje na ogół odzwierciedlają rzeczywistość. W tabeli chcemy zapisać najważniejsze cechy, atrybuty modelu. Tabele później możemy modyfikować. Może powstać tabela nie odzwierciedlająca rzeczywistości. (Przy użyciu prostych semantyczne związków możemy utworzyć bezsensownie strukturę)
Dynamiczna - dane powinny być kojarzone z operacjami na nich wykonywanymi, powinny stanowić całość. Te bazy nie łączą tabel, relacji z metodami, funkcjami DBMS (np. wyszukiwanie danych). Wyeliminować można to przez powstanie baz obiektowych. Obiekty (atrybuty i metody) są proste i złożone. Istnieją hierarchia kompozycji obiektów i hierarchia dziedziczenia metod.
Obiektowa baza danych - występują obiekty z metodami i 2 hierarchie: kompozycji i dziedziczenia metod. Obiekty należą do klas. Obiektowe BD zapewniają:
ochronę danych,
współbieżność
oddzielenie struktury fizycznej i logicznej
spójność bazy danych (nie może powstać stan dwuznacznych danych po operacji)
Istnieją 3 rodzaje obiektowych baz danych:
Cechy baz danych dodano do obiektowego języka programowania (Gem Stone). Dane w obiektach należą do klas. (Między nimi przesyłane są komunikaty: nazwa odbiornika, nazwa metody i parametry metody)
Do cech systemu baz danych mających język programowania nieobiektowego dodano obiektowe podejście (Ontos na C++). Cechy - prosty zapis struktury połączonych z metodami.
Podejście obiektowe dodane do relacyjnych BD. Niekoniecznie muszą to być relacje, mogą być obiekty (IRIS). Bardzo rozbudowane, język SQL także rozbudowany do OSQL (obiektowego). Są obiekty i są funkcje. Popularnym przykładem jest także O2 - obiektowy. Działamy na zdegenerowanych obiektach do postaci relacyjnej. POET - baza z dość ciężkim interfejsem wyszukiwania danych (trzeba pisać program w C++ by móc na niej pracować, nie ma select'a)


(…)

… powinny określać zmieniającą się rzeczywistość.
Aplikacja złożona - przestrzenne uwarunkowanie zarządzania informacją (ewidencja gazowni, okablowanie w telekomunikacji). Łączenie różnych środowisk wizualizujących informację przestrzennie. Posiada atrybuty wizualizacji przestrzennej. Do złożonych zaliczmy również aplikacje oparte na hipermediach - zbiór węzłów, różnych rodzajów mediów połączonych w całość.(np. MicroGaleria)
Baza Danych:
1
Części aplikacji bazodanowej
8
System Zarządzania Bazą Danych
1
Części SZBD: jądro, interface, z. narzędzi
8
System Baz Danych: BD + ZSBD
1
Funkcje jądra SZBD
8
Modelach danych (hierarchiczny, sieciowy...)
1-2
Zarządzanie BD typu server scentralizowany
8-9
Typy danych (atrybutów)
2
Harmonogram (sekwencyjny, szeregowalny)
9
Relacyjne BD
2
Modele szeregowania: 1…
… - wewnątrz jednej wersji BD a bazowe - na wielu wersjach
Dedukcyjne bazy danych
Model ten powstał z klasycznego modelu relacyjnych baz danych, do którego dodano mechanizmy wnioskowania takie jak w języku PROLOG - np. COBOL, LDL, EX (zastosowania w systemach, systemach wspomagania decyzji). Zawierają skończony zbiór klauzul i język logiki 1-go rzędu. Musi reprezentować stałe i warunki. Do klauzul typu fakty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz