Wykład - Podstawowe koncepcje wykorzystywane w OBD

Nasza ocena:

3
Pobrań: 161
Wyświetleń: 784
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Podstawowe koncepcje wykorzystywane w OBD - strona 1 Wykład - Podstawowe koncepcje wykorzystywane w OBD - strona 2 Wykład - Podstawowe koncepcje wykorzystywane w OBD - strona 3

Fragment notatki:

Obiektowe bazy danych prof. UE dr hab. Inż. Mieczysław Owoc
Wykład 3
Podstawowe koncepcje wykorzystywane w OBD
Koncepcja Darwen i Date (SQL → D):
• Zalecenia dotyczące modelu relacyjnego:
- zachowanie dziedzin, krotek i relacji
- wprowadzenie zmiennych BD i relacyjnych
- rozszerzenie funkcji i operacji
• Przeciwwskazania związane z modelem relacyjnym:
- nieuporządkowanie atrybutów i wierszy
- rezygnacja z SQL i obsługi: wartości nieoznaczonych
- usunięcie pól złożonych i operacji krotkowych • Zalecenia dotyczące modelu obiektowego:
- warunkowe dziedziczenie - obsługa transakcji zagłębionych i oznaczonych
- rozszerzenia dotyczące agregacji i pustych zbiorów
• Przeciwwskazania związane z modelem obiektowym:
- przeciwstawienie zmiennych relacyjnych dziedzinom
- rezygnacja z identyfikatorów obiektów
- usunięcie zmiennych publicznych i chronionych
Koncepcja M. Stonebrakera i CADF
• Dostarczanie tradycyjnych usług BD i rozszerzeń obiektowych i regułowych:
- bogaty system typów
- ekstensjonalne i intensjonalne definicje zbiorów
- modyfikowalne perspektywy
- obsługa dziedziczenia i hermetyzacji (np. indeksy, klastry) - definiowanie reguł ogólnych BD
• Wspieranie układów otwartych:
- stosowalność wielu języków
- trwałość
- implementacja SQL (intergalactic dataspeak)
Podstawowe koncepcje wykorzystywane w OBD - paradygmat obiektowy (K. Nygarrd)
Obiekt - jednoznacznie identyfikowalna encja zawierająca atrybuty (opisujące stan „rzeczywistości”) oraz metody z nią związane; z obiektem są także związane komunikaty aktywizujące metody definicja zewnętrzna (specyfikacja) - obejmuje usługi, atrybuty i wyjątki udostępniane użytkownikom
definicja wewnętrzna (implementacja) - szczególy operacji i charakterystyki
Struktury obsługiwane przez OSZBD:
obiekty i literały typy (odnoszące się do obiektów i literałów)
stan obiektu opisują właściwości (atrybuty oraz relacje)
zachowanie obiektu opisywane przez operacje (usługi)
OBD przechowuje obiekty umożliwiając współdzielenie przez użytkowników i aplikacje
Identyfikator obiektu (tworzony wraz z powstawaniem obiektu), właściwości: generowany przez system
niepowtarzalny
trwały
niezależny od innych atrybutów
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz