Narzędzia stosowane w realizacji systemów inteligentnych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Narzędzia stosowane w realizacji systemów inteligentnych - wykład - strona 1 Narzędzia stosowane w realizacji systemów inteligentnych - wykład - strona 2 Narzędzia stosowane w realizacji systemów inteligentnych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

NARZĘDZIA STOSOWANE
W REALIZACJI SYSTEMÓW
INTELIGENTNYCH
1. Klasyfikacja narzędzi
2. Charakterystyka wybranych narzędzi
3. Pakiety Prologa/eXpertise2Go jako środowiska realizacji
aplikacji inteligentnych
1. Klasyfikacja narzędzi
• Szkieletowe SE (expert systems shells)
• Języki programowania:
 systemów ekspertowych
 symboliczne
 algorytmiczne
• Opcje w ramach pakietów
programowych:
 specjalizowanych
 uniwersalnych
1. Klasyfikacja narzędzi
Funkcje szkieletowych SE:
• edycja i strukturalizacja wiedzy
• konsultacje i obsługa wnioskowania
• generowanie objaśnień
• [weryfikacja wiedzy]
• [pozyskiwanie wiedzy]
Przykłady SSE:
• Sphinx, Prologa, eXpertise2Go, Kappa
• EMYCIN, Nexpert Object, KEE, Level 5,
Guru, CLIPS
1. Klasyfikacja narzędzi
Funkcje języków programowania:
• programowanie inteligentnych aplikacji
• implementacja wnioskowania
• kompilowanie i uruchamianie
programów
• edytowanie kodów programowych
Przykłady JP:
• IPL, OPS5, STRIPS, Planner
• Lisp, Prolog, AIML
• Basic, Pascal, C++, C#, Ada
1. Klasyfikacja narzędzi
Opcje w ramach pakietów
programowych:
• import danych
• analiza danych
• generowanie wiedzy
Przykłady modułów:
• drążenie danych: IBM, Oracle, SAS
sieci neuronowe i algorytmy genetyczne
1. Klasyfikacja narzędzi: www.aitech.pl
1. Klasyfikacja narzędzi: www.neurosoft.pl
1. Klasyfikacja narzędzi: www.stanusch.com
1. Klasyfikacja narzędzi: www.fidoHQ.com
1. Klasyfikacja narzędzi: www.wibee.pl
1. Klasyfikacja narzędzi: www.lsisoftware.pl
1. Klasyfikacja narzędzi: www.globenergia.pl
1. Klasyfikacja narzędzi: www.logica.com
2. Charakterystyka wybranych narzędzi
2. Charakterystyka wybranych narzędzi
Funkcje pakietu Sphinx:
== wspomaganie zadań dotyczących budowy
inteligentnych aplikacji (HybRex, CAKE):
• obsługa różnych źródeł wiedzy
• obsługa wnioskowania
• import danych
== obsługa procesu pozyskiwania wiedzy
(indukcja) - moduł DeTreex
== obsługa budowy statycznych i dynamicznych
modeli prognostycznych (Predyktor)
== symulator sztucznych sieci neuronowych
(Neuronix)
== generowanie ekspertyz i konsultacje
Reprezentacja wiedzy: O-A-W, reguły
Wnioskowanie: wsteczne i w przód
2. Charakterystyka wybranych narzędzi:
PROcedural LOGic Analyzer
2. Charakterystyka wybranych narzędzi:
eXpertise2Go
2. Charakterystyka wybranych narzędzi
2. Charakterystyka wybranych narzędzi
Właściwości środowiska Clips:
== podstawowy język programowania
struktur listowych:
• wiedza reprezentowana w postaci wyrażeń
symbolicznych
• elementy programu:
 fakty (assert, deffacts) - deklaracje danych
(atomów)
 reguły (defrule): ~ if ...then - deklaracje wiedzy
proceduralnej
 inne funkcje (run, excise, printout)
• obsługa mechanizmu wnioskowania
• generowanie ekspertyz
2. Charakterystyka wybranych narzędzi
Przykład programu w języku Clips:
(deffacts mezczyzni (mezczyzna Piotr) (mezczyzna
Adam))
(deffacts kobiety (kobieta Maria) (kobieta Ewa))
(defrule mama (kobieta ?x) (rodzic ?x ?y)
= (assert (matka ?x ?y))
(printout

(…)

… systemu
• Utworzenie katalogu na dysku
• Przekopiowanie do tego katalogu plik e2glite.jar
• Utworzenie w tym katalogu 2 plików:
 dowolny plik z rozszerzeniem htm lub html
(strona na której będzie uruchomiony)
plik tekstowy z rozszerzeniem kb (będzie to
baza wiedzy)
• Uruchomienie pliku htm/html (otworzy się
przeglądarka internetowa – system ekspertowy
będzie w niej działał)
3. Pakiet eXpertise2Go jako środowisko
realizacji aplikacji inteligentnych
Tworzenie pliku z bazą wiedzy
• W dowolnym edytorze tworzymy plik tekstowy
• Nadajemy mu nazwę z rozszerzeniem kb
• Wstawiamy treść
Przykład i format takiego pliku znajduje się na stronie:
http://www.expertise2go.com/webesie/e2gdoc/e2gref.htm
w punkcie: Knowledge base format
3. Pakiet eXpertise2Go jako środowisko
realizacji aplikacji inteligentnych
Tworzenie pliku html
• Stworzyć plik tekstowy - w jego treści wstawić następujący kod:
<APPLET CODE="e2glite.e2g.class"
ARCHIVE="e2glite.jar" WIDTH=450 HEIGHT=300>
<PARAM NAME="KBURL" VALUE="weather.kb">
</APPLET>
• W parametrze KBURL jako wartość wpisać nazwę pliku z bazą
wiedzy (tekst zaznaczony na żółto). Można zmienić wielkość
apletu (parametry na zielono) oraz użyć dodatkowych parametrów
(ich opis znajduje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz