Sztuczna inteligencja

note /search

Projekt Detekcja uszkodzeń transformatora 110kVSN

 • Uniwersytet Szczeciński
 • Sztuczna inteligencja
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1155

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Katedra Elektroenergetyki i napędów elektrycznych Przedmiot : Metody sztucznej inteligencji Temat : Detekcja uszkodzeń transformatora 110kV/SN Wykonali: Michał Kaleta Tomasz Stefaniak Henryk Wyziński Rok: Elektrotechnika I (S2) sem. II Data: 21.01.201...

Konteksty inteligentnego wspomagania decyzjii - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sztuczna inteligencja
Pobrań: 98
Wyświetleń: 938

SZTUCZNA INTELIGENCJA (SI) http://web.ue.katowice.pl/elearning/moodle/ Komputer nie jest jedynie zawansowanym kalkulatorem, kamerą czy pędzlem; jest raczej urządzeniem, które przyspiesza i poszerza nasze procesy myślowe… W.D...

Metody sztucznej inteligencji i jej zastosowania - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sztuczna inteligencja
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1155

2. METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I JEJ ZASTOSOWANIA 2.1. Obszary sztucznej inteligencji (SI) i typologia metod 2.2. Przegląd wybranych metod SI 2.3. Zastosowania sztucznej inteligencji 2.1. Obszary SI i typologia metod - wstęp Fundamentalne przesłanki:  różnorodne aspekty ludzkiej intelig...

Narzędzia stosowane w realizacji systemów inteligentnych - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sztuczna inteligencja
Pobrań: 77
Wyświetleń: 630

NARZĘDZIA STOSOWANE W REALIZACJI SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH 1. Klasyfikacja narzędzi 2. Charakterystyka wybranych narzędzi 3. Pakiety Prologa/eXpertise2Go jako środowiska realizacji aplikacji inteligentnych 1. Klasyfikacja narzędzi • Szkieletowe SE (expert systems shells) • Języki programowan...

Pytania z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sztuczna inteligencja
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1484

Si - Pytania bez ukonkretnionej grupy (nie była podana) /* 1. Tam gdzie są kropki ma coś być, ale nie wiem co. 2. Sieć neuronowa to inaczej sztuczna sieć neuronowa. */ Podstawowa metoda

Reprezentowanie wiedzy w systemach inteligentnych - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sztuczna inteligencja
Pobrań: 77
Wyświetleń: 581

REPREZENTOWANIE WIEDZY W SYSTEMACH INTELIGENTNYCH (część 3) 1. Istota i metody reprezentowania wiedzy √ 2. Podstawowe i deklaratywne metody reprezentowania wiedzy √ 3. Reprezentowanie wiedzy w postaci reguł i ram √ 4. Inne metody reprezentowania wiedzy Taksonomie metod reprezentowania wie...

Reprezentowanie wiedzy w systemach inteligentnych - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sztuczna inteligencja
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

REPREZENTOWANIE WIEDZY W SYSTEMACH INTELIGENTNYCH CZĘŚĆ I 1. Istota i metody reprezentowania wiedzy 2. Podstawowe i deklaratywne metody reprezentowania wiedzy [3. Reprezentowanie wiedzy w postaci reguł i ram 4. Reprezentowanie wiedzy niepewnej i rozmytej] 1. Istota i metody reprezentowania ...

Reprezentowanie wiedzy w systemach inteligentnych - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sztuczna inteligencja
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

Reprezentowanie wiedzy jako element cyklu życia systemu Cykl życia systemu: I. Identyfikacja II. Modelowanie III. Projektowanie A. IDENTYFIKACJA PROBLEMU B. POZYSKIWANIE WIEDZY C. REPREZENTOWANIE WIEDZY IV. Implementowanie V. Rozwój D. IMPLEMENTOWANIE SYSTEMU Z BAZĄ WIEDZY Taksonomi...

Rozwiązywanie problemów i przeszukiwanie stanów - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sztuczna inteligencja
Pobrań: 56
Wyświetleń: 525

• • • • Struktury i strategie przeszukiwania stanów Przeszukiwanie heurystyczne Metody stochastyczne Sterowanie i implementacje przeszukiwania stanów √ √ ? ? Podejścia do przeszukiwania stanów Ślepe Metodyczne Analityczne Heurystyczne Stochastyczne Systematyczne (B-FS, D-FS) Z...

Rozwiązywanie problemów i przeszukiwanie stanów - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Sztuczna inteligencja
Pobrań: 77
Wyświetleń: 686

• • • • Struktury i strategie przeszukiwania stanów Przeszukiwanie heurystyczne Metody stochastyczne Sterowanie i implementacje przeszukiwania stanów 1. Struktury i strategie przeszukiwania stanów – fazy rozwiązywania problemu    Identyfikacja i analiza problemu Generowanie poten...