Reprezentowanie wiedzy w systemach inteligentnych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reprezentowanie wiedzy w systemach inteligentnych - wykład - strona 1 Reprezentowanie wiedzy w systemach inteligentnych - wykład - strona 2 Reprezentowanie wiedzy w systemach inteligentnych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Reprezentowanie wiedzy jako element
cyklu życia systemu
Cykl życia systemu:
I. Identyfikacja
II. Modelowanie
III. Projektowanie
A. IDENTYFIKACJA
PROBLEMU
B. POZYSKIWANIE
WIEDZY
C. REPREZENTOWANIE
WIEDZY
IV. Implementowanie
V. Rozwój
D. IMPLEMENTOWANIE
SYSTEMU Z BAZĄ WIEDZY
Taksonomie metod reprezentowania wiedzy (MRW)
MRW- ogólny podział
Sposób
odwzorowania
Symboliczne
Bazujące na logice formalnej
Deklaratywne
Proceduralne
Ramowe
Niesymboliczne
Sieci neuronowe
Algorytmy ewolucyjne
Poziom
wiarygodności
Zbiory przybliżone
i rozmyte
Inne
Taksonomie metod reprezentowania wiedzy (MRW)
MRW - symboliczne
Bazujące na logice
formalnej
!
Logika zdań !
Rachunek predykatów !
Deklaratywne !
Obiekt-atrybut-wartość !
Sieci semantyczne !
Proceduralne ?
Systemy regułowe ?
Ramowe ?
REPREZENTOWANIE WIEDZY W
SYSTEMACH INTELIGENTNYCH
(część 2)
1. Istota i metody reprezentowania wiedzy √
2. Podstawowe i deklaratywne metody
reprezentowania wiedzy

3. Reprezentowanie wiedzy w postaci reguł i ram
4. Inne metody reprezentowania wiedzy
3. Reprezentowanie wiedzy w postaci reguł
i ram – geneza systemów regułowych (SR)
 koncepcja systemów produkcji Post’a:
“ każdy system logiczny sprowadza się do zbioru reguł
określających sposób, w jaki jeden ciąg symboli można
przekształcać na inne”
 koncepcje psychologiczne Newell’a i Simon’a wyrażone w
Human Problem Solving:
“przetwarzanie informacji przez człowieka stanowią operacje na
systemach produkcji”
 koncepcja postrzegania świata wyrażona przez
C. Junga:
“działamy racjonalnie wykorzystując zestawy reguł odnoszących się
do obserwowanych sytuacji”
3. Reprezentowanie wiedzy w postaci reguł
i ram – założenia systemów regułowych
Pamięć długoterminowa
(produkcje)
Pamięć
krótkoterminowa
(sytuacje)
Akcje
Wnioskowanie
Sytuacje
3. Reprezentowanie wiedzy w postaci reguł
i ram – założenia systemów regułowych
Baza wiedzy
Pamięć robocza
(reguły)
(fakty)
Konkluzje
Maszyna
Wnioskująca
Sytuacje
3. Reprezentowanie wiedzy w postaci reguł
i ram – istota i przykłady SR
Ogólna postać systemu produkcji:
 P(x)  Q(x)
xD(*)
Interpretacja:
bodziec  reakcja
sytuacja  co robić
następstwo czasowe
Przykłady:
przyczyna 
skutek
definicja
Jeżeli przyznane stypendium to student zadowolony
Jeżeli mało pracy to student ma niskie oceny
Jeżeli student ma niskie oceny to więcej pracy
Jeżeli kończy się semestr to przygotować się do egzaminu
Jeżeli wysoka średnia to student dobry
3. Reprezentowanie wiedzy w postaci reguł
i ram – istota i przykłady SR
Interpretacja (typ):
bodziec  reakcja (B-R)
sytuacja  co robić (S-D)
następstwo czasowe (NC)
przyczyna 
skutek (P-S)
definicja (D)
Przykłady interpretacji reguł dot. informatyki
Typ Programowanie gier
B-R
P-S
S-D
Typ Zintegrowanie systemy
zarządzania
B-R
P-S
S-D
NC
NC
D
D
3. Reprezentowanie wiedzy w postaci reguł
i ram – założenia systemów regułowych
Wiedza jest reprezentowana w postaci par:

Jeżeli warunek To akcja
Reguła może

(…)

… empty with 90%
Then the recommended action is
confidence
recharge or replace the battery
RULE 3:
RULE 4:
If the gas tank is empty
If the result of trying the starter is the
Then the recommended action is
car cranks normally and a gas smell is
refuel the car
present when trying the starter
Then the recommended action is wait
10 minutes, then restart flooded car
3. Reprezentowanie wiedzy w postaci reguł i ram
– koncepcja ramowej reprezentacji wiedzy (RRW)
Inżynieria
oprogramowania
! Dane i operacje
 wymagają obsługi
zarządzania złożonością
 Obiekt (OOP); zasady:
* hermetyzacja
* dziedziczenie
* komunikowanie
(J. Rumbaugh, G. Booch,
I. Jacobson)
Sztuczna
inteligencja
! Reprezentacja
rzeczywistości
 wymaga opisu obiektów
oraz dynamiki (procedur)
 Rama(t1), Rama(t1+tt); istota:
* struktura informacyjna
* opisująca koncepcję
* wykorzystywana w nowej
sytuacji
(F.C. Barlett – schema,
M.L. Minsky - frame)
3. Reprezentowanie wiedzy w postaci
reguł i ram – koncepcja ram
Rama (frame) - struktura danych dla reprezentowania
stereotypowej wiedzy o koncepcji czy obiekcie. Obejmuje
ona zarówno atrybuty i ich wartości jak i procedury. Ramy
są łączone z innymi ramami tworząc hierarchie.
Nazwa ramy:
Obiekt 1…
… (obiekty) są grupowane w klasy o wspólnych atrybutach
i metodach
RRW wykorzystuje właściwości OOP (object-oriented
programming): hermetyzację, dziedziczenie oraz przesyłanie
komunikatów między obiektami
3. Reprezentowanie wiedzy w postaci
reguł i ram – obsługa atrybutów ramy
Koncepcja faset – wzbogaconej wiedzy o własnościach


atrybutów poprzez:
deklarowanie typu (zakresu) wartości…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz