Metody sztucznej inteligencji i jej zastosowania - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1085
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody sztucznej inteligencji i jej zastosowania - wykład - strona 1 Metody sztucznej inteligencji i jej zastosowania - wykład - strona 2 Metody sztucznej inteligencji i jej zastosowania - wykład - strona 3

Fragment notatki:

2. METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI
I JEJ ZASTOSOWANIA
2.1. Obszary sztucznej inteligencji (SI) i typologia metod
2.2. Przegląd wybranych metod SI
2.3. Zastosowania sztucznej inteligencji
2.1. Obszary SI i typologia metod
- wstęp
Fundamentalne przesłanki:
 różnorodne aspekty
ludzkiej inteligencji mogą
być modelowane jako
systemy symboli
 komputer jest urządzeniem
do manipulowania
symbolami
Artificial Intelligence – the science and
engineering of making intelligent machines
(J. McCarthy)
Definicje sztucznej inteligencji obejmują:
• procesy myślowe i wnioskowanie
• sposoby zachowania się
2.1. Obszary SI i typologia metod
- systemy SI (wg S. Russella i P. Norviga)
Systemy myślące jak ludzie
Haugeland J., 1985: „tworzenie
komputerów myślących… maszyn z
mózgiem w pełnym tego słowa znaczeniu”
Bellman R.E, 1978: ”automatyzacja
czynności kojarzonych z ludzkim
myśleniem takich jak podejmowanie
decyzji, rozwiązywanie problemów czy
uczenie…”
Systemy działające jak ludzie
Kurzweil R., 1990: „sztuka tworzenia
maszyn realizujących funkcje
wymagające inteligencji wtedy gdy są
wykonywane przez ludzi”
Rich E., i Knight K., 1991:”badania jak
budować komputery realizujące zadania,
w których aktualnie ludzie są lepsi”
Systemy myślące racjonalnie
E. Charniak i D. McDermott, 1985:
„badanie własności myślenia przez
stosowanie modeli komputerowych”
Winston P.H., 1992: „badania dotyczące
przetwarzania stwarzające możliwości
postrzegania, wnioskowania i działania”
Systemy działające racjonalnie
Poole D. i in., 1998: „Inteligencja
obliczeniowa jest badaniem nad
tworzeniem systemów inteligentnych”
Nillson N.J.: „SI … rozważa inteligentne
zachowania uwzględniające artefakty”
2.1. Obszary SI i typologia metod
- systemy SI (wg S. Russella i P. Norviga)
Systemy myślące jak ludzie
(modelowanie poznawcze)
 nauki poznawcze (kognitywistyka)
o introspekcja
o eksperymenty psychologiczne
Systemy działające jak ludzie
(test Turinga i inne)
 przetwarzanie języka naturalnego
 reprezentowanie wiedzy
 automatyczne wnioskowanie
 maszynowe uczenie
 komputerowe postrzeganie
 robotyka
Systemy myślące racjonalnie
(prawa myślenia)
sylogizm
 logika
o formalna
o rozmyta
…
Systemy działające racjonalnie
(racjonalne agenty)
 agenty
 racjonalne agenty
 ograniczona racjonalność
2.1. Obszary SI i typologia metod
- subdyscypliny SI
Sieci
neuronowe
Inteligentne
agenty
Systemy
ekspertowe
Robotyka
Maszynowe
uczenie się
Algorytmy
ewolucyjne
Sztuczna
inteligencja
Reprezentowanie
wiedzy
Rozpoznawanie
obrazów
Automatyczne
programowanie
Automatyczne
wnioskowanie
Przetwarzanie
języka naturalnego
Metody przeszukiwań
i rozwiązywania problemów
2.1. Obszary SI i typologia metod
- obszary badawcze (wg AAAI)
• poznawanie i reprezentowanie wiedzy
• przetwarzanie języka naturalnego i komunikacja
• wnioskowanie
• maszynowe uczenie
• robotyka
• rozwiązywanie problemów
2.1. Obszary SI i typologia metod
- poznawanie i reprezentowanie wiedzy
Rodzaje wiedzy

Wiedza deklaratywna

(…)

…)
2.2. Przegląd wybranych metod SI
- istota i zadania algorytmów ewolucyjnych AE (w tym genetycznych)
Algorytmy genetyczne (genetic algorithms)
• Użyteczne przy szukaniu optymalnych rozwiązań dla specyficznych
problemów poprzez badanie dużej liczby możliwych rozwiązań tego
problemu
• Konceptualnie odwołujące się do procesu ewolucji poprzez
wyszukiwanie zmiennych rozwiązań przez zmianę i reorganizację
części składowych z wykorzystaniem operatorów: dziedziczenia,
selekcja i mutacja
• Stosowane w problemach optymalizacyjnych (minimalizacja kosztu,
wydajne harmonogramowanie, optymalny projekt urządzenia) , w
ramach których istnieje setki czy tysiące zmiennych
• Stosunkowo szybkie generowanie potencjalnych rozwiązań
2.2. Przegląd wybranych metod SI
- koncepcja algorytmów genetycznych
Start
Inicjacja…
…. Zastosowania sztucznej inteligencji
- inteligentne domy
http://www.intelid.pl/
http://www.inteligentnydom.pl/
http://www.intelligent-house-and-home.com/
Funkcje:
• zasilanie i automatyka
• ogrzewanie i klimatyzacja
• rolety, okna, bramy
• oświetlenie
multimedia
• TV, kino domowe
• nagłośnienie
• wideodomofon
•zabezpieczenia
• włamania/symulowanie obecności
• monitorowanie posesji
• system p-pożarowy/ awarie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz