Reprezentowanie wiedzy w systemach inteligentnych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 581
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reprezentowanie wiedzy w systemach inteligentnych - wykład - strona 1 Reprezentowanie wiedzy w systemach inteligentnych - wykład - strona 2 Reprezentowanie wiedzy w systemach inteligentnych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

REPREZENTOWANIE WIEDZY W
SYSTEMACH INTELIGENTNYCH
(część 3)
1. Istota i metody reprezentowania wiedzy

2. Podstawowe i deklaratywne metody
reprezentowania wiedzy

3. Reprezentowanie wiedzy w postaci reguł i ram √
4. Inne metody reprezentowania wiedzy
Taksonomie metod reprezentowania wiedzy (MRW)
MRW- ogólny podział
Sposób
odwzorowania
Symboliczne
Bazujące na logice formalnej
Deklaratywne
Proceduralne
Ramowe
Niesymboliczne
Sieci neuronowe
Algorytmy ewolucyjne
Poziom
wiarygodności
Zbiory rozmyte
Wskaźniki wiarygodności
Inne
4. Inne metody reprezentowania
wiedzy: postać tekstowa
Tradycyjna forma tekstowa – opisowe przedstawienie
dziedziny wiedzy i jej poszczególnych składowych:
• pojęć
• zależności między pojęciami
• sposób wyrażania:
 liniowa prezentacja treści (podział na części, rozdziały,
sekcje i akapity)
 koncepcja hipertekstu (brak ograniczeń przestrzennych,
wielowymiarowość struktur; węzeł – kotwica – odsyłacze)
4. Inne metody reprezentowania
wiedzy: postać skryptowa
Skrypty (R. Schank, R. P. Abelson) – metoda stosowana w NLP:
odwołanie do wzorca w pamięci dotyczącego zdarzenia.
Skrypt – strukturalna reprezentacja opisująca wydarzenie za
pośrednictwem sekwencji zdarzeń elementarnych odbywających
się w określonych okolicznościach.
Komponenty skryptu:
• agenty
• rekwizyty
• akcje
• warunki początkowe
• rezultaty
4. Inne metody reprezentowania
wiedzy: postać graficzna – mapa myśli
4. Inne metody reprezentowania
wiedzy: postać graficzna – mapa pojęć
Mapy pojęć (J.D. Novak) – rola architektury; komponenty:
-Pojęcia (topics)
-Asocjacje (association) między pojęciami
Mapa pojęć
Zorganizowana wiedza
to
koncepcje

etykietami
to
wnioski

jest
niezbędna dla
skuteczna nauka

w strukturze
hierarchii
4. Inne metody reprezentowania
wiedzy: języki reprezentacji wiedzy
Rodzaj
Zastosowanie
Język naturalny
Komunikacja społeczna
Język znaczników
Opis dokumentów
- HTML
Udostępnienie dokumentów w Internecie
- XML
Zapis dokumentu w postaci ustrukturalizowanej
- XHTML
Udostępnianie dokumentów ustrukturalizowanych w
Internecie
- XBRL
Reprezentowanie wiedzy dla celów biznesowych
- AIML
Obsługa interakcji z użytkownikiem
- RDF (OWF)
Opis zasobów i ich lokalizacji (reprezentacji ontologii
- FOAF
Opis osób
- OWL
przetwarzanie informacji w sieci
Syntaktyka Semantyka Pragmatyka
Morfologia
Fonologia Leksyka
4. Inne metody reprezentowania
wiedzy: AIML


Hello
Witam


Znacznik
Interpretacja

Początek/koniec dokumentu AIML

Jednostka bazy wiedzy

Wzorzec wypowiedzi użytkownika

Odpowiedź bota na wzorzec

Wykorzystanie szablonów dla synonimów wzorca

Pobranie/wykorzystanie wypowiedzi użytkownika

Odwołanie do wcześniejszych wypowiedzi użytkownika

Losowe wybranie odpowiedzi
4. Inne metody reprezentowania
wiedzy: AIML
Znacznik
Interpretacja

Sprawdzenie

(…)


• wprowadzanie do systemu jedynie dostępnych informacji
(ograniczona lista faktów)
• uwzględnienie wybranych przesłanek reguł, wskazanych
obiektów i selektywnie dobranych opisujących je atrybutów
• przykłady:
 pracownik ma wykształcenie wyższe (brak informacji o
rodzaju uzyskanego dyplomu)
 jeżeli wyższe wykształcenie pracownika i staż pracy
powyżej 1 roku to awansować
 Pracownik (dane personalne, adres…
…. Inne metody reprezentowania
wiedzy: AIML
Znacznik
Interpretacja
<that>
Sprawdzenie kontekstu wypowiedzi
<set>
Przypisanie do zmiennej fragmentu wypowiedzi
<get>
Umieszczenie zapisanej wypowiedzi użytkownika
<think>
Powstrzymanie programu przed wypisywaniem działań
<topic>
Grupowanie kategorii
<condition>
Stosowanie wyrażeń warunkowych
<formal>
Formatowanie tekstu (rozpoczęcie od wielkiej litery)
<sentence…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz