Dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak - strona 12

Wykład - Podmiotowość narodu, strony wojującej i powstańców

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1540

Podmiotowość narodu, strony wojującej i powstańców. Podmioty te zaliczają się do podmiotów nietrwałych. Nietrwały status tych podmiotów wynika z tego, że dążą do utworzenia państwa i jeżeli te działania zostaną zakończone sukcesem to te podmioty zwykle tworzą jednostkę geopolityczną (państwo). a) ...

Wykład - Podmiotowość organizacji międzynarodowych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

Podmiotowość organizacji międzynarodowych. Dotyczy organizacji o charakterze rządowym, ponieważ tylko organizacje złożone z państw mogą występować w charakterze podmiotów prawa międzynarodowego. Można zauważyć, że nie zawsze ten charakter rządowy organizacji jest całkowicie jednoznaczny, wątpliwoś...

Wykład - Podmiotowość Stolicy Apostolskiej i Watykanu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 826

Podmiotowość Stolicy Apostolskiej i Watykanu. W ujęciu historycznym jej podmiotowość kształtowała się różnie w zależności od tego, czy korzystała z podstaw terytorialnych swojego działania czy też była pozbawiona terytorium. W początkowym okresie historii stolicy Apostolskiej możemy powiedzieć, że ...

Wykład - Podmiotowość Zakonu Maltańskiego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Podmiotowość Zakonu Maltańskiego. Suwerenny Zakon Maltański posiada długi historyczny rodowód. Wywodzi się z Bractwa Charytatywnego, które powstało na Ziemi Świętej w Jerozolimie prawdopodobnie ok. 1070 r. Udzielało przede wszystkim pomocy medycznej pielgrzymom, którzy przybywali do Ziemi Świętej. ...

Wykład - podmiotowości osób fizycznych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Zagadnienie podmiotowości osób fizycznych. Podmiotowość osób fizycznych i prawnych - spór w doktrynie - przeważa pogląd odmawiający osobom fizycznym i prawnym (prawa wewnętrznego) podmiotowości prawnomiędzynarodowej, można jednak wskazać na istnienie norm międzynarodowych adresowanych bezpośrednio ...

Wykład - Podmioty i atrybuty podmiotowości prawno-międzynarodowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1442

Podmioty i atrybuty podmiotowości prawno-międzynarodowej. Geneza pojęcia podmiotowości prawnej Pojęcia „podmiot” użył po raz pierwszy Leibniz w XVI w - prawo jest człowiekowi wrodzone i może być przez niego w sposób rozumny poznane, nikt nie daje człowiekowi prawa, ma on je dlatego, ze istnieje W...

Wykład - Pojęcie i cechy charakterystyczne społeczności międzynarodowe...

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1190

Pojęcie i cechy charakterystyczne społeczności międzynarodowej Pojęcie społeczności międzynarodowej funkcjonuje w dwojakim znaczeniu: społeczność międzynarodowa państw- tworzą ja państwa jako podmioty suwerenne i jako tako sobi...

Wykład - Pojęcie i klasyfikacja źródeł prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 910

Pojęcie i klasyfikacja źródeł prawa międzynarodowego. Źródła prawa międzynarodowego w znaczeniu materialnym - zespół czynników, które doprowadziły do powstania konkretnych norm prawa międzynarodowego (współpraca, współzawodnictwo, walka państw, które doprowadziły do powstania norm prawa międzynaro...

Pojęcie i klasyfikacja organizacji międzynarodowych - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1750

Pojęcie i klasyfikacja organizacji międzynarodowych Organizacje międzynarodowe: Rządowe - forma współpracy i współdziałania państw określona w wielostronnej umowie międzynarodowej, która zakłada pewien stały zakres uczestnictwa (w postaci członkostwa) i określa strukturę wewnętrzną (organy funkcjo...

Wykład - Pojęcie i klasyfikacja państw

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 581

Pojęcie i klasyfikacja państw. Państwo: (definicja z punktu widzenia prawa międzynarodowego) - suwerenna jednostka geopolityczna (trójelementowa definicja)- państwo to terytorium, ludność i suwerenna włądza. Są to 3 elementy warunkujące funkcjonowanie państwa Klasyfikacja państw: 1. Kryterium s...