Wykład - Podmiotowość organizacji międzynarodowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 714
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Podmiotowość organizacji międzynarodowych - strona 1 Wykład - Podmiotowość organizacji międzynarodowych - strona 2

Fragment notatki:

Podmiotowość organizacji międzynarodowych.
Dotyczy organizacji o charakterze rządowym, ponieważ tylko organizacje złożone z państw mogą występować w charakterze podmiotów prawa międzynarodowego.
Można zauważyć, że nie zawsze ten charakter rządowy organizacji jest całkowicie jednoznaczny, wątpliwości takie czy jest to organizacja rządowa czy pozarządowa narzuca na przykład status międzynarodowy ruch Czerwonego Krzyża i Półksiężyca ponieważ składa się z organizacji o nazwie Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (organizacja w skład której wchodzą osoby fizyczne, przede wszystkim obywatele Szwajcarii), Ligi Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Półksiężyca oraz Stowarzyszenia Krajowe pochodzące z ponad 120 państw zaangażowanych w działalność tego ruchu. Tutaj więc mamy zarówno reprezentację państwową (Stowarzyszenia krajowe) oraz Ligę Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Półksiężyca, składająca się ze stowarzyszeń działających w różnych krajach członkowskich.
W przypadku innych organizacji międzynarodowych sprawa ich zakwalifikowania do organizacji międzyrządowych może być znacznie prostsza. Bywają też sytuacje kiedy też pewne konferencje międzynarodowe przekształcają się w system organizacji międzynarodowych, np. KBWE w OBWE dnia 1 stycznia 1995 roku na mocy decyzji podjętych w Budapeszcie. Organizacje międzynarodowe o charakterze rządowym mają najczęściej osobowość prawną. Może być ona bezpośrednio zagwarantowana w statucie danej organizacji (np. Organizacja Dna Morskiego) ale niekiedy ta osobowość prawna nie jest wyraźnie zaznaczona, ale zakres uczestnictwa w stosunkach międzynarodowych świadczy o posiadaniu tej osobowości. Mówiąc o podmiotowości organizacji międzynarodowych należy zwrócić uwagę na opinię doradczą. MPS z 11 kwietnia 1949 roku w której podkreślono, że podmioty prawa międzynarodowego nie muszą być identyczne, nie muszą charakteryzować się takim samym zakresem praw i obowiązków jak państwa. MTS odnosząc się w tej opinii do odszkodowania za szkody poniesione w służbie ONZ stwierdził, że ONZ może być traktowana jako podmiot prawa międzynarodowego, chociaż jej podmiotowość nie jest identyczna z podmiotowością państw należących do niej. Mówiąc o podmiotowości organizacji międzynarodowej należy odnieść się do atrybutów podmiotowości:
zdolność do zawierania umów międzynarodowych
Zagadnienie to zostało potraktowane w odrębnej konwencji międzynarodowej dotyczącej umów międzynarodowych zawieranych przez państwa z organizacjami międzynarodowymi lub pomiędzy organizacjami międzynarodowymi z 21 marca 1986 r. Konwencja ta nie uzyskała jeszcze mocy wiążącej gdyż nie zebrano wystarczającej liczby dokumentów ratyfikacyjnych, powinna być ratyfikowana przez 35 państw, teraz ta liczba stron związanych konwencją wynosi 37, ale część z nich zaliczamy do grona organizacji międzynarodowych. Umowy międzynarodowe mogą być zawierane przez organizacje międzynarodowe. To są przede wszystkim umowy dotyczące siedziby (ONZ ma umowę z USA - New York), czasowego przebywania funkcjonariuszy organizacji na terytorium państwa. Organizacje międzynarodowe zawierają też z państwami umowy dotyczące udzielania tym państwom pomocy. Istnieją umowy, które dotyczą współpracy, koordynacji działań pomiędzy organizacjami międzynarodowymi, umowy np. o stowarzyszeniu państw z organizacją (np. układ europejski między Polską a Wspólnotami Europejskimi).

(…)

… międzynarodowymi, umowy np. o stowarzyszeniu państw z organizacją (np. układ europejski między Polską a Wspólnotami Europejskimi).
Prawo legacji (wysyłania i przyjmowania przedstawicieli dyplomatycznych)
Należy zwrócić uwagę na umowy międzynarodowe zawierana przez państwa dotyczące reprezentacji państw przy organizacjach międzynarodowych. Najważniejszą konwencją o charakterze uniwersalnym (jeszcze nie będącą…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz