Dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak - strona 13

Wykład - Pojęcie i klasyfikacja umów międzynarodowych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 665

Pojęcie i klasyfikacja umów międzynarodowych. Umowa międzynarodowa - wspólne oświadczenie woli podmiotów prawa międzynarodowego tworzące prawa i obowiązki dla tych podmiotów. Nazewnictwo umów międzynarodowych. Istnieje bard...

Wykład - Pojęcie i status prawny rzek międzynarodowych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1484

Pojęcie i status prawny rzek międzynarodowych - Dunaj, Ren. Rzeka międzynarodowa to rzeka odpowiadająca pewnym kryteriom międzynarodowym: Musi przepływać lub rozgraniczać terytoria co najmniej dwóch państw Powinna być rzeką żeglowną lub spławną, która bezpośrednio lub za pośrednictwem innej rzeki...

Pojęcie i zakres miękkiego prawa międzynarodowego - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 728

Pojęcie i zakres „miękkiego” prawa międzynarodowego. Pojęcie tzw. miękkiego prawa międzynarodowego (soft law). Określenie to zostało wprowadzone w doktrynie przez prawnika McNell'a. Później proponowano zastąpić to określenie innymi terminami np. „słabe prawo” (weak law) czy „prawo niedoskonałe” (le...

Wykład - Pojęcie i zakres praw konfliktów zbrojnych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Pojęcie i zakres praw konfliktów zbrojnych. Przez prawo wojenne rozumie się zespół norm regulujących walkę zbrojną państw (lub innych podmiotów prawa międzyn...

Wykład - Pojęcie sporu międzynarodowego sytuacji i konfliktu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 553

Pojęcie sporu międzynarodowego, sytuacji i konfliktu. Sytuacja międzynarodowa - stan napięcia w stosunkach między państwami, któremu nie towarzyszy jeszcze konkretyzacja roszczeń Spór międzynarodowy - sytuacja, w której jedno państwo wysuwa w stosunku do innego państwa roszczenie a to inne państwo...

Wykład - Pojęcie i nazwa prawa międzynarodowego publicznego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 343

Pojecie i nazwa prawa międzynarodowego publicznego a) pojęcie: Prawo międzynarodowe - zespół norm prawnych regulujących stosunki między państwami, między państwami a innymi podmiotami prawa międzynarodowego oraz między tymi...

Wykład - Pokojowe konferencje haskie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Pokojowe konferencje haskie (1899 i 1907 r.) i ich znacznie dla rozwoju prawa międzynarodowego. 1899 r. - I konferencja pokojowa w Hadze, zebrała się z inicjatywy cara Mikołaja II: - początek kodyfikacji prawa wojennego i prawa sporów międzynarodowych - przyjęto 3

Wykład - Postępowanie przed MTS

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2226

Postępowanie przed MTS. Tryb postępowania w sprawach spornych należy odróżnić od trybu postępowania przy wydawaniu opinii doradczych. Postępowanie w sprawach spornych. Rozpoczęcie postępowania wiąże się z kompetencją podmiotową MTS. W sprawach spornych stronami mogą być państwa (strony

Wykład - Powstanie państwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 826

Powstanie państwa. Prawo międzynarodowe wyróżnia 5 sposobów powstania państwa: zjednoczenie państwa - wcześniej istniejące państwa P1 i P2 rezygnują ze swojego odrębnego bytu prawno-międzynarodowego i postanawiają stworzyć nowe państwo P np. połączenie Tanganiki i Zanzibaru, powstała Tanzania po...

Wykład - Prawo międzynarodowe i prawo wewnętrzne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 581

Prawo międzynarodowe i prawo wewnętrzne - teoretyczne ujęcie problemu Do relacji między tymi dwoma porządkami prawnymi można podchodzić z dwóch punktów widzenia: normatywnego (od zewnątrz, od wewnątrz) oraz teoretycznego. W ujęciu teoretycznym powstały pod koniec XIX w. dwie podstawowe teorie: Teo...