Wykład - Postępowanie przed MTS

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2555
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Postępowanie przed MTS - strona 1

Fragment notatki:

Postępowanie przed MTS.
Tryb postępowania w sprawach spornych należy odróżnić od trybu postępowania przy wydawaniu opinii doradczych.
Postępowanie w sprawach spornych. Rozpoczęcie postępowania wiąże się z kompetencją podmiotową MTS. W sprawach spornych stronami mogą być państwa (strony Karty Narodów Zjednoczonych i statutu MTS).
Ze statutu MTS wynikają trzy drogi przekazania sporu do kompetencji trybunału:
zgoda ex post, po zaistnieniu sporu na jego rozstrzygnięcie przez MTS (strony po zaistnieniu sporu decydują się na jego przekazanie trybunałowi, pozew wnoszą jedna lub obie strony)
klauzula sądowa (w umowie międzynarodowej strony zawierają ustalenie, że spory wynikłe ze stosowania tej umowy będzie rozstrzygał MTS)
klauzula fakultatywna (państwa składają deklaracje do MTS, że przyjmują kompetencje MTS na zasadzie wzajemności w stosunku do innych państw, które złożyły takie deklaracje. Obecnie pozostają w mocy 64 deklaracje złożone przez państwa, w tym złożona przez Polskę, która złożyła dwie deklaracje w 1991 r. i 1996 r. Pozostają w mocy i są zaopatrzone w szereg ograniczeń, co wyłącza pewne kategorie sporu spod kompetencji MTS. Polska wyłączyła sprawy środowiskowe, graniczne, zadłużenia międzynarodowego.
Postępowanie w sprawach spornych obejmuje dwie fazy:
pisemną (składa się memoriały, kontrmemoriały, repliki) - gromadzenie dokumentów
ustną - rozprawa przed MTS, uczestniczą przedstawiciele stron, świadkowie, biegli
W zależności od skomplikowania sprawy może być różna liczba posiedzeń. Wzrasta liczba spraw rozpatrywanych przez MTS, aktualnie 11 spraw w toku postępowania (16 XI 2007).
Wyrok MTS jest efektem tajnej narady - etapy narady:
Najpierw sędziowie ustalają kwestie prawne wymagające rozstrzygnięcia w orzeczeniu
Potem przygotowują pisemne opracowania
Dyskusja w składzie
Ustalanie stanowiska większości
Sędziowie będący w większości tworzą komitet redakcyjny, który przygotowuje projekt orzeczenia poddawany później pod dyskusję
Wyrok zapada większością głosów, sędziowie przegłosowani mogą dołączyć swoje zdanie do orzeczenia.
W praktyce MTS wyróżnia się dwie rodzaje opinii:
a) odrębne (dołączone przez sędziów nie godzących się z sentencją wyroku)
b) indywidualne (dołączone przez sędziów nie godzących się z uzasadnieniem wyroku)
Istnieje możliwość rewizji wyroku w przypadku ujawnienia pewnych faktów i okoliczności, które nie były znane w chwili rozpatrywania sprawy, a miałyby wpływ na orzeczenie. Zgłoszenie wniosku rewizyjne musi nastąpić w ciągu 6 miesięcy od ujawnienia tych faktów i okoliczności, a najpóźniej w ciągu 10 lat od wydania wyroku. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz