Dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak - strona 14

Wykład - Prawo wojenne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798

Prawo wojenne - źródła, zakres obowiązywania. Prawo wojenne - zespół norm regulujących walkę zbrojną panstw (lub innych podmiotów prawa międzynarodowego). Głównym celem tych norm jest złagodzenie okrucieństw wojny, mają one ...

Wykład - Proces zawarcia traktatu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 945

Proces zawarcia traktatu. ZAWARCIE UMOWY - sensu largo- proces prowadzący do ustalenia przez państwa wzajemnych praw i obowiązków (początkiem są rokowania, zakończeniem uprawomocnienie się umowy międzynarodowej, czyli powstanie normy prawnej) Rokowania Parafowanie Podpisanie ratyfikacja ZAWARC...

Wykład - Przywileje i immunitety dyplomatyczne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 707

Przywileje i immunitety dyplomatyczne - pojęcie, uzasadnienie Pojęcie Przywileje i immunitety przysługują członkom misji, a zwłaszcza jej szefowi i personelowi dyplomatycznemu. Terminy te nie są bliżej definiowane.

Wykład - Przywileje i immunitety konsularne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 462

Przywileje i immunitety konsularne Konsul, w przeciwieństwie do dyplomaty, podlega jurysdykcji i władzy państwa przyjmującego. Immunitet jest węższy i niepełny, chroni tylko w zakresie funkcji urzędowych. W ostatnim czasie jednak jest tendencja do ...

Wykład - Przywileje i immunitety misji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 798

Przywileje i immunitety misji Przywileje i immunitety dzielimy na: rzeczowe - przysługujące misji dyplomatycznej i osobowe - przysługujące członkom personelu misji. Do przywil...

Wykład - Rada Bezpieczeństwa ONZ

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1141

Rada Bezpieczeństwa ONZ - skład, głosowanie, kompetencje Jest organem o węższym składzie członkowskim. Składa się z 15 państw. Skład RB uległ poszerzeniu zgodnie z poprawką, która była przyjęta w 1963 r. (weszła w życie w 1965 r.) ...

Wykład - Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ oraz Rada Powiernicza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 371

Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ Składa się aktualnie z 54 państw członkowskich. Podlegał dwukrotnie poszerzeniu. Początkowo RGiS liczyła 18 państw, w 1965 r. poszerzono skład do 27 państw, a w 1973 r. do 54 państw. Kadencja jest 3-letnia z możliwością ponownego bezpośredniego wyboru. Niektóre duż...

Wykład - Ratyfikacja traktatu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

Ratyfikacja traktatu. Sposoby wyrażenia zgody w trybie: a) prostym (przez podpisanie lub wymianę dokumentów tworzących tekst traktatu) b) złożonym: 1. Ratyfikacja (akt głowy państwa) 2. Zatwierdzenie (dokonuje rząd, szef rządu, premier) 3. Przyjęcie traktatu 4. Przystąpienie do traktatu (w tym...

Wykład - Ratyfikacja umów międzynarodowych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 742

Ratyfikacja umów międzynarodowych w świetle Konstytucji RP. Sposoby wyrażania zgody przez państwo: Tryb prosty: Podpisanie traktatu - liczba państw musi być ustalona w traktacie, a jeśli nie jest to wszystkie państwa podpisują traktat Wymiana dokumentów - jest przewidziana wprost przez Konwencję ...

Wykład - Reprezentacja państw w organizacjach międzynarodowych

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1050

Reprezentacja państw w organizacjach międzynarodowych W XX wieku pojawiły się stałe przedstawicielstwa państw członkowskich przy organizacjach międzynarodowych. Po drugiej wojnie światowej instytucja stałych przedstawicielstw rozpowszechniła się. Istnieją one m.in. W siedzibie ONZ w Nowym Jorku, bi...