Dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna - strona 3

Brunon z Kwerfurtu - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1092

dr El_bieta Kauer-Bugajna. Notatka składa się z 1 strony. Brunon z Kwerfurtu (974-1009) - sekretarz Ottona III, pochodzący ze znakomitego rodu niemieckiego. - porzucił karierę dworską i wstąpił do zakonu benedyktyńskiego w Rzymie. - popierał akcje nawracania Prusów, obowiązki misjonarskie były ...

"Kronika" Galla Anonima - budowa utworu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1071

Budowa utworu - składa się z trzech ksiąg: Każdą z ksiąg poprzedza panegiryczny utwór (panegiryk - tekst wysławiający osobę lub instytucję w sposób przesadny) i list dedykacyjny. I Księga gesta opisuje legendarne początki państwa polskiego do n...

Charakterystyka trzech Bolesławów na podstawie Kroniki polskiej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1694

Charakterystyka trzech Bolesławów na podstawie Kroniki polskiej Anonima tzw. Galla Bolesław Chrobry: „Większe są zaiste i liczniejsze czyny Bolesława, aniżeli my możemy opisać lub prostym opowiedzieć słowem, Bo jakiż to rachmistrz potrafiłby m...

"De republica emendanda" Andrzeja Frycza Modrzewskiego - charakterysty...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1022

De republica emendanda” Andrzeja Frycza Modrzewskiego - - charakterystyka dzieła. I. Geneza powstania dzieła . 1545r. - początek obrad soboru powszechnego w Trydencie: dla humanistów to zapowiedź rozwiązania konfliktów religijnych ocze...

Dramaty oraz "Postylla" Mikołaja Reja - charakterystyka

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

dr El_bieta Kauer-Bugajna. Notatka składa się z 5 stron. Dramaty oraz „Postylla” Mikołaja Reja - charakterystyka. Biografia Mikołaj Rej herbu Oksza urodził się 4 lutego 1505 r. w Żórawnie pod Haliczem. Pochodził ze średniozamożnej rodziny szlacheckiej, jego ojcem był Stanisław Rej herbu Oksza, kt...

Dwujęzyczność polskiej literatury renesansowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

dr El_bieta Kauer-Bugajna. Notatka składa się z 2 stron. Dwujęzyczność polskiej literatury renesansowej. W renesansie obok literatury w języku łacińskim zaczęła równocześnie rozwijać się twórczość w języku polskim. W okresie od końca XVI w...

Dzieło Jana Długosza na tle dziejopisarstwa średniowiecznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1022

dr El_bieta Kauer-Bugajna. Notatka składa się z 4 stron. Dzieło Jana Długosza na tle dziejopisarstwa średniowiecznego - dzieło Jana Długosza stanowi ewenement na tle średniowiecznego dziejopisarstwa - Kronika Długosza to pierwsza poważna próba monograficzna w dziejach historiografii polskiej - ...

Dziejopisarstwo - cechy kroniki średniowiecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 2415

dr El_bieta Kauer-Bugajna. Notatka składa się z 1 strony. Dziejopisarstwo: jest jedną z form piśmiennictwa historycznego w średniowieczu, zapoczątkowane zostało w VI w. a następnie kontynuowane w XI-XII. Cechy kroniki średniowiecznej VI w. : - koncepcja historii oparta na wiedzy bezpośredniej ( e...

Ewolucja twrczości Mikołaja Reja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1064

dr El_bieta Kauer-Bugajna. Notatka składa się z 5 stron. Ewolucja twórczości Mikołaja Reja Życiorys: - Mikołaj Rej urodził się w Żórawnie pod Haliczem z ojca Stanisława i matki Barbary z Herburtów, 4 lutego 1505 roku; uczęszczał do szkoły w ...

Gall Anonim a Kadłubek - dwie koncepcje dziejopisarstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 938

dr El_bieta Kauer-Bugajna. Notatka składa się z 1 strony. Gall Anonim a Kadłubek - dwie koncepcje dziejopisarstwa. Gall Anonim Kadłubek kronika pisana na dworze, na zlecenie króla Bolesława Krzywoustego, a więc: przede wszystkim biografia K...