Dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna

note /search

Średniowiecze - ważne daty

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1029

Średniowiecze V XV - 476 rok koniec istnienia cesarstwa zachodniorzymskiego , w którym został pozbawiony władzy ostatni cesarz zachodniorzymski Romulus Augustulus -zamknięcie przez Justyniana Wielkiego Akademii Ateńskiej -( 529 ), zamordowanie Hypatii z Aleksandrii ( 415 ) - koronacja

Średniowieczne żywoty świętych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1225

Średniowieczne żywoty świętych - charakterystyka najważniejszych dzieł. 1. Żywot pierwszy św. Wojciecha, biskupa praskiego i męczennika (Vita prior) . powstawał w latach 998-999 w Rzymie w j. łacińskim autorem był Włoch, Jan Kanapariusz. rzetelne źródło biograificzno-historyczne, którego podłożem...

Średniowieczne przekłady biblijne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1050

Średniowieczne przekłady biblijne. * Septuaginta od najdawniejszego, legendarnego przekazu, tzw. tłumaczenie siedemdziesięciu najdawniejszy przekład Starego Testamentu III-II w. p.n.e. Wulgata tzn. powszechnie używane (tłumaczenie) przekład ca...

Święty Szczepan - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1491

dr El_bieta Kauer-Bugajna. Notatka składa się z 1 strony. Św. Stanisław ze Szczepanowa (ur. ok. 1030 w Szczepano wie , zm. 11 kwietnia 1079 w Krakowie ) ♦Na naukę został oddany został do szkoły katedralnej w Krakowie, gdzie zwrócił uwagę ówczesnego

Rola języka łacińskiego w kulturze renesansu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 826

Rola języka łacińskiego w kulturze renesansu W literaturze średniowiecza, renesansu i baroku większość piśmiennictwa powstała w języku łacińskim. Również w dobie renesansu stanowił on uniwersalne narzędzie komunikacji między ludźmi wykształconymi, a ci przecież pisali i czytali teksty literackie. P...

Słoty - Wiersz o chlebowym stole

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1050

Gospodnie, da mi 1 to wiedzieć, Bych 2 mogł o tem cso 3 powiedzieć, O chlebowem stole 4 .      Zgarnie na się wszytko pole 5 , Cso w stodole i w tobole, Csole się na niwie zwięże 6 , To wszytko na stole lęże 7 . Przetoć stoł wieliki świeboda 8 : S...

Streszczenie "Kroniki" Galla Anonima

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1246

Księga I Na dworze Popiela w Gnieźnie urządzane są postrzyżyny książęcych synów. Dwaj nie zaproszeni goście zostają wygnani z pałacu. Przybywają wtedy do chaty ubogiego kmiotka Piasta i jego żony Rzepki. Wieśniacy są gościnni, oddają wędrowcom wszystko, co mają najlepszego. Dzieją się podczas tej w...

Tematy i motywy biblijne w twórczości Jana Kochanowskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2947

tematy i motywy biblijne w twórczości Jana Kochanowskiego Około 1562 roku wychodzi w Krakowie poemat Zuzanna . Do wydania tego dołączono pieśń Czego chcesz od nas, Panie , zwaną też Hymnem . Motyw Zuzanny pochodzi ze Starego Testamentu , ...

"Kronika polska" Galla Anonima - treść ksiąg

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1092

Treść ksiąg W Prologu do ks. I mówi o celu pisania kroniki, jakim było rozsławienie czynów przodków, którym za zasługi dla ojczyzny należy się wieczna pamięć. Księga I wyjaśnia pochodzenie narodu polskiego w świetle podań i mitów znanych już z kroniki Galla. Rozmowa Mateusza z Janem dotyczy przodk...

Twórczość Klemensa Janickiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1813

Twórczość Klemensa Janickiego. Klemens Janicki osiągnął wysoką sprawność w panowaniu nad głównymi wyznacznikami twórczości w języku łac. - językiem i tematem. Korzystał z poematów antycznych i współczesnych poetów XVI-wiecznych, są to typo...