Dr Beata Kulisa

note /search

Cechy przedsiebiorstwa

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Ekonomika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1869

Cechy przedsiebiorstwa -odrebnosc ekonomiczna-gdy powstaje ma swój majatek i jest za niego odp -osobowosc prawna-na rynku to podmiot prawa -odrebnosc organizacyjna-ma wew organi,statuty,swój zarząd Rodzaje przedsiębiorstw -wg kryterium własności srodkow produkcji(sektor publiczny i prywatny) -...

Wskaźniki ekonomiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza i diagnostyka ekonomiczna
Pobrań: 1134
Wyświetleń: 3885

AS = AT + Nal z tyt dost i usl pow. 12 mscy AB = AO - Nal z tyt dost i usl pon. 12.mscy KS = KW+ rezerwa z tyt odrocz pod doch. + pozost rez dlugot. + ZD + Z z tyt dost i usl pow. 12 mscy + ujemna wart firmy + inne nal ZB = ZK - zob z tyt dost i usl pow. 12 mscy + rezerwy na zob krotkot + rmo k...

Podział przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 686
Wyświetleń: 3661

L.p. Kryterium podziału Podział przedsiębiorstw 1. wg miar jakościowych i ilościowych (np. ilość zatrudnienia, ilość kapitału, wielkość rocznego obrotu netto) mikro (0-9 osób; roczny obrót netto w mln euro, nie więcej niż 2; suma aktywów z bilansu w mln euro, nie więcej niż 2) małe (10-49 osób...

Podział spółek i przekształcanie się przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2100

Przedsiębiorstwo jednoosobowe: jest prowadzone i reprezentowane przez właściciela odpowiada on w sposób wyłączny i bez ograniczeń za wszelkie zobowiązania wynikające z działalności firmy zarówno majątkiem przedsiębiorstwa, jak i osobistym posiada pełne kompetencje decyzyjne łatwość założenia: ...

Przedsiębiorstwo - podstawowe informacje

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1575

Osoba fizyczna - prawne określenie człowieka w prawie cywilnym , od chwili urodzenia do chwili śmierci, w odróżnieniu od osób prawnych . Bycie osobą fizyczną pociąga za sobą zawsze posiadanie zdolności prawnej , czyli możliwość bycia podmiotem stosunków prawnych (praw i zobowiązań). Osoby fizyczn...

Podstawowe relacje ekonomiczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1806

Najważniejsze wskaźniki: Zmiana stanu - różnica pomiędzy poziomami badanego zjawiska w okresach bieżącym i bazowym; pokazuje ile zwiększył się lub zmniejszył poziom badanego zjawiska; Np. AT: Rok bazowy 150mln Rok bieżący 170mln Zmiana stanu = 20mln Tempo zmian - określa stosunek zmiany stanu...

Administracja - zagadnienia ogólne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Administracja
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2611

in. zagadnienia takie jak: elementy nauki o przedsiębiorstwie, geneza przedsiębiorstwa, rola państwa w oddziaływaniu na przedsiębiorstwo, pojęcie przedsiębiorstwa, definicja przedsiębiorstwa na nauce kościoła, małżonkowie jako przedsiębiorcy, osoby prawne, misja przedsiębiorstwa, klasyfikacja przeds...

Analiza i diagnostyka ekonomiczna zadanie

 • Analiza i diagnostyka ekonomiczna
Pobrań: 987
Wyświetleń: 4004

wzrost produkcji o 30 szt spowoduje wzrost kosztów materiałów bezposrednich o 3750zł, wzrost normy zuzycia materiałów o 2 kg/szt spowodował wzrost materiałów bezpośrednich o 7500zł, Spadek cen 1kg materiału o 3 zł spowodwał spadek kosztu materiałów bezposrednich o 3150zł . chyba tak ma to byc, Pon...

Kapitał przedsiębiorstwa i formy współpracy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Nauka o przedsiębiorstwie
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1470

Kapitał przedsiębiorstwa Kapitał własny i obcy: Finansowanie zewnętrzne własne: akcjonariusze, udziałowcy (dotychczasowi właściciele, nowi akcjonariusze) samofinansowanie Finansowanie wewnętrzne własne (finansowanie poprzez uwalnianie kapitału): sprzedaż lub dzierżawa majątku trwałego fundus...