Analiza i diagnostyka ekonomiczna zadanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 966
Wyświetleń: 3948
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Analiza i diagnostyka ekonomiczna zadanie - strona 1 Analiza i diagnostyka ekonomiczna zadanie - strona 2 Analiza i diagnostyka ekonomiczna zadanie - strona 3

Fragment notatki:

wzrost produkcji o 30 szt spowoduje wzrost kosztów materiałów bezposrednich o 3750zł, wzrost normy zuzycia materiałów o 2 kg/szt spowodował wzrost materiałów bezpośrednich o 7500zł, Spadek cen 1kg materiału o 3 zł spowodwał spadek kosztu materiałów bezposrednich o 3150zł .
chyba tak ma to byc,
Poniżej przesyłam zagadnienia jakie obowiązują nas do egzaminu jak pan Prof. podawał na wykładzie1. przedsiębiorstwo, firma zakład pracy ( różnice) np.które z pojęć można utożsamiać z pojęciem przedsiębiorstwaspółka komandytowa , przedsiębiorstwo2. przedsiębiorca, przedsiębiorczość, zarządca3. Atrybuty ( cechy) przedsiębiorstwa4. kryteria wyodrębniania i rodzaje przedsiębiorstw (np.kryt. wielkości)5. ujęcie systemowe przedsiębiorstwa. Jakie cechy  kwalifikują p. do sys. ekonomicznego ( podsystemy etc.)7.grupy interesów przedsiębiorstwa , kto jest ich reprezentantem8. formy organizacyjno - prawne przedsiębiorstwa, formy własności przedsiębiorstwa9. podstawowe nauki o przedsiębiorstwie. alternatywność form w układzie -> jakie formy org. prawne mogą prow. przeds. w określonej formie własności.10. formy prywatyzacji przedsiębiorstw11. kapitał przed. jego rodzaje i metamorfoza ( rysunek, ruch okrężny kapitału, przemiany : jaki jest na początku kapitał12. kapitał zakładowy w różnych formach przedsiębiorstw13. majątek trwały i obrotowy przed. ( odróżnić składniki, ustawa o rachunkowości)14. metody wyceny wartości przed. ( majatkowe, dochodowe , mieszane)15. wielkości ekonomiczne, które służą do wyceny przeds. ( tutaj pan czytał konkretnie pytanie i powiedział, żeby nie zaznaczać odpowiedzi "zysk"! ) 16. przedsiębiorstwo a inne podmioty gospodarcze- znajomość relacji przed. + gospd. domowe, sfera regulacjne i sfera realna)18. podst. wielkości , relacje ekonomiczne, charakt. stan ekonomiki przedsiebiorstwa19. warunki, czynniki rozwoju przed. ( warunki to mozliwość, czynniki to wykorzystane warunki)20.polityka ekonomiczna i zasady postsocjalizmu ???pyt. 1: składnikami pwew. systemu przed. są : a) wynalazczośc, b) praca, c) dostawy d) kapitał e) przedsiębiorczość ......prawidłowa odp. wartości materialnepyt.2 składniki aktywów przedsiębiorstwpyt.3 : podział przed. może być dokonywany wg. : prawidłowe odp. : org. prawne, formy prawno- org.4: przedsiębiorca to ten kto: a) kieruje przed. b) tworzy przed. c) zdobywa nowe rynki zbytu d) nadzoruje .... tutaj nie mam dokładnie zapisane 5.: procesy kształtujące rozwój przed. - proces dywersyfikacjizróznicowanie, zwiększenie stopnia  - im zakres większy tym dywersyfikacja szerszaprzed. jest podnoszone do rangi czynnika wytwórczego6: dywersyfikacja polega na : prawidłowe odp. : b) rozszerzeniu zakresu działalności gospod. , c) zwiększeniu i rozszerzeniu struktury dział., c)  coś jeszcze tutaj trzeba zaznaczyć7. coś o kombinacie , zużycie pośrednie , koszty uzyskania przychodów  ----> tutaj nie mam dokładnie zapisane ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz