Dr Bartłomiej Marona

note /search

Analiza ekonomiczna - wykłady - bilans

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 2191
Wyświetleń: 6692

in. zagadnienia takie jak: analiza bilansu, bilans, aktywa, pasywa, kalkulacja podatku dochodowego, płynność finansowa, wskaźnik bieżącej płynności. W notatce znaleźć można również informacje takie jak: analiza porównawcza w czasie, kapitalizacja odsetek częstsza niż raz w roku, analiza przyczyno...

Analiza sprawozdania finansowego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 798
Wyświetleń: 3087

Analiza sprawozdania finansowego Materiały źródłowe , które służą do badania zjawisk gospodarczych : 1.wewnętrzne, zawierające dane o przedsiębiorstwie 2.zewnętrzne, informacje z otoczenia przedsiębiorstwa Źródła informacji liczbowych- dane ewidencyjne: a)rachunkowość b)kalkulacja c)ewidenc...

Aktywa i pasywa - majątek

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2128

12.03.2012 AKTYWA aktywa (majątek) - to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe aktywa w bilansie przedstawiane są zgodnie z zasadą tzw. „ wzrastającej płynności ”, czyli od najmniej do najbardziej płynnych. aktywa trwałe - to aktywa, które pozostaną w spółce dłużej niż rok. Podstawowe elemen...

Analiza ekonomiczna - wstęp

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 686
Wyświetleń: 2415

Analiza ekonomiczna tematyka: wprowadzenie analiza porównawcza (na końcu) analiza przyczynowo-skutkowa analiza sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat, cash flow) analiza wskaźnikowa (5 grup wskaźników) analiza...

Płynność finansowa - wskaźnik rotacji

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2842

23.04.2012 PŁYNNOŚĆ FINANSOWA wypłacalność krótkoterminowa firmy, zdolność przedsiębiorstwa do regulowania bieżących zobowiązań płynność finansowa  wypłacalność finansowa (zdolność do pokrycia łącznych długów posiadanym majątkiem) płynność finansowa  płynność majątku (zdolność i tempo zmiany posz...

Analiza wskaznikowa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 665
Wyświetleń: 2310

26.03.2012 ANALIZA WSKAŹNIKOWA podstawowe narzędzie analizy ekonomicznej; 5 grup wskaźników Sierppińska: Najszerszy wachlarz wskaźników ekonomicznych, możliwy do ustalenia na podstawie sprawozdań finansowych, jest wykorzystywany p...

Analiza porównawcza - wartość przyszła i bieżąca

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 525
Wyświetleń: 2247

07.05.2012 Wskaźniki zadłużenia - samodzielnie przerobić ANALIZA PORÓWNAWCZA W CZASIE wartość przyszła i wartość bieżąca efektywna stopa procentowa renta (sposób jej liczenia) stopa realna Czemu wartość pieniądza zmienia się w czasie? preferencja bieżącej konsumpcji inflacja ryzyk „pewne są ty...