Dr Anna Kuzior - strona 2

note /search

Ramy koncepcyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1778

Ramy koncepcyjne (RK) Teoria dająca oparcie dla treści standardów i sposobu ich stanowienia, osnowa pojęciowa (W. Nowak) Konstytucja, spójny system powiązanych zasad i podstaw, który może prowadzić do jednolitych standardów (US FASB) Ramy koncepcyjne (RK) IASC/IASB- 1989 Nowe RK- projekt wspólny...

Sprawozdanie z całkowitych dochodów- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 973

Sprawozdanie z całkowitych dochodów Wszystkie pozycje przychodów i kosztów ujętych w danym okresie jednostka prezentuje w : pojedynczym sprawozdaniu z całkowitych dochodów, lub dwóch sprawozdaniach: sprawozdaniu przedstawiającym składnik zysków i start (jednostkowy rachunek zysków i strat) oraz w...

Standardy sprawozdawczości finansowej - wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 1057
Wyświetleń: 2772

Standardy sprawozdawczości finansowej dr Anna Kuzior Wykład 1 Sprawozdanie finansowe stanowi końcowy etap całego procesu przetwarzania informacji w rachunkowości. Rachunkowość - (prof. Mesner) system informacyjny przedsiębiorstwa, system ciągłego w czasie ujmowania, grupowania, przetwarzania, preze...

Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 805
Wyświetleń: 3066

Standardy sprawozdawczości finansowej dr Anna Kuzior Wykład 2 Geneza MSR-ów Zapoczątkowany proces w 1973 roku poprzez powołanie w Londynie Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (ang. Internat...

Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1036

Standardy sprawozdawczości finansowej dr Anna Kuzior Wykład 4 UWAGA. Wszystkie podmioty gospodarcze prowadzące księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości mają obowiązek sporządzania: -bilansu -rachunku wyników -informacji dodatkowej Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych Badaniu i...

Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 770

Standardy sprawozdawczości finansowej dr Anna Kuzior Wykład 6 Jednostka X buduje Środek trwały. Koszty związane z budową środka trwałego poniesione do dnia bilansowego wynoszą 200 000zł. Ponadto odsetki od kredytu bankowego zaciągniętego na budowę środka trwałego na

Standardy sprawozdawczości finansowej- wykład 8

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1211

Standardy sprawozdawczości finansowej dr Anna Kuzior Wykład 8 Według standardów międzynarodowych w bilansie, który nazywamy też sprawozdaniem sytuacji finansowej, ujmuje się te pozycje, które spełniają definicję składnika bilansu - dany składnik ujmuje się jeżeli: prawdopodobne jest, że jednostka ...

MSR 36 Utrata wartości aktywów- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2618

MSR 36 Utrata wartości aktywów Zgodnie z par 7 MSR 36 utrata wartości aktywów występuje, gdy wartość bilansowa składnika aktywów jest wyższa od jego wartości odzyskiwanej Czynniki powodujące utratę wartości- zewnętrzne utrata wartości rynkowej danego składnika odnotowana w ciągu okresu jest znacz...